Powrót do listy

SMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „SMS”

Na ekranie głównym nacisnąć przycisk „Menu”, następnie „Telefon” lub kliknąć skrót 1 w dowolnym menu, następnie wybrać „SMS”, aby uzyskać dostęp do funkcji SMS telefonu za pośrednictwem systemu multimediów.

Żaden telefon, który nie został wcześniej powiązany, nie może zostać połączony z telefonicznym zestawem głośnomówiącym. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do punktu „Powiązanie telefonu” w rozdziale „Powiązanie, usunięcie powiązania telefonu”.

Telefon powinien być podłączony do telefonicznego zestawu głośnomówiącego, aby możliwy był dostęp do wszystkich jego funkcji.

Uwaga: aby uzyskać dostęp do SMS za pomocą systemu multimediów, należy zezwolić na udostępnianie danych w telefonie. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do rozdziału „Powiązanie, usunięcie powiązania telefonu” oraz do instrukcji obsługi telefonu.

Uwaga: za pomocą systemu multimediów można odczytywać wyłącznie SMS. Nie można odczytywać innych rodzajów wiadomości.

Korzystanie z funkcji SMS

Przy telefonie podłączonym do systemu, w menu „Telefon” naciśnij „SMS”. Podczas jazdy naciśnij wybrany komunikat, który zostanie przeczytany przez głos syntetyczny systemu multimediów.

Uwaga: wiadomości SMS można odczytywać wyłącznie, gdy pojazd stoi.

Odbieranie wiadomości SMS przez system

Domyślnie, po powiązaniu i połączeniu telefonu, gdy przychodzi nowa wiadomość, jest ona dostępna w systemie multimediów.

Uwaga: dostępne są tylko wiadomości odebrane po zsynchronizowaniu telefonu z zestawem multimediów.

W zależności od marki i modelu telefonu niektóre funkcje mogą nie działać.

Wyszukiwanie wiadomości SMS

Możesz wyszukiwać SMS, naciskając „Szukaj”, a następnie wprowadzając słowo kluczowe za pomocą klawiatury numerycznej.

Sortowanie wiadomości SMS

Aby sortować SMS wg godziny lub nazwy kontaktu, naciśnij przycisk menu kontekstowego.

Szczegóły

Naciśnij na jeden z SMS na liście, aby uzyskać szczegóły.

Zostanie wyświetlona nazwa kontaktu (pod warunkiem, że jest w pamięci lub w książce telefonicznej), numer telefonu i treść wiadomości.

Możesz również zadzwonić bezpośrednio na numer, naciskając „Zadzwoń”, jeśli ten numer jest zapisany w pamięci lub książce telefonicznej telefonu komórkowego.

Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.