Powrót do listy

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Wspomaganie kierowcy”

Na ekranie powitalnym naciśnij „Menu”, „Pojazd”, następnie „Wspomaganie kierowcy” w celu uzyskania dostępu do następujących elementów:

- „Alarm toru jazdy”;

- „Asystent pasa ruchu”;

- „Ust. alarmu toru jazdy”;

- „Ustawienia asystenta pasa ruchu”;

- „Alarm zbliżania”;

- „Ham. Aktywne”;

- „Ostrzeżenie o martwej strefie”;

- „Ustawienia alarmu prędkości”;

- „Układ kontroli trakcji”;

- „Światła autom.”.

„Alarm śledzenia toru jazdy”

Ten system ostrzega kierowcę w przypadku niezamierzonego przekroczenia linii ciągłej lub nieciągłej. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji obsługi pojazdu.

Aby go włączyć, wybierz lub „On”.

„Asystent pasa ruchu”

System ostrzega kierowcę w przypadku niezamierzonego przekroczenia linii ciągłej lub przerywanej i koryguje tor jazdy poprzez wywarcie odpowiedniej siły na układ kierowniczy. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji obsługi pojazdu.

Aby go włączyć, wybierz „”.

Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.

„Ust. alarmu toru jazdy”

Naciśnij to menu, aby ustawić głośność dźwięku i czułość ostrzeżenia o wyjechaniu poza pas ruchu.

- „Głośność”: nacisnąć „+” lub „-”, aby zmienić poziom głośności (pięć dostępnych poziomów).

- „Czułość”: wybrać „Mała”, „Średnia” lub „Duża”, aby ustawić czułość ostrzeżenia.

Uwaga: jeżeli funkcja „Alarm toru jazdy” jest ustawiona w trybie „OFF”, ikona „Ust. alarmu toru jazdy” funkcji ma kolor szary i jest niedostępna.

„Ustawienia asystenta pasa ruchu”

Wybierz to menu, aby ustawić siłę drgania kierownicy i czułość ostrzeżenia o zjeżdżaniu z pasa ruchu.

- „Drgania”: wybierz „Mała”, „Średnia” lub”Duża”, aby ustawić siłę drgań.

- „Czułość”: wybrać „Mała”, „Średnia” lub „Duża”, aby ustawić czułość ostrzeżenia.

Uwaga: jeżeli funkcja „Asystent pasa ruchu” jest wyłączona, menu „Ustawienia asystenta pasa ruchu” jest szare i jest niedostępne.

„Alarm zbliżania”

Ten system ostrzega kierowcę, jeśli znajduje się za blisko innego pojazdu. Wybrać „On”, aby włączyć system. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystać z Instrukcji obsługi pojazdu.

„Ham. Aktywne”

System ostrzega kierowcę w przypadku ryzyka zderzenia. Wybierz „On” aby włączyć system. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji obsługi pojazdu.

„Ostrzeżenie o martwej strefie”

Ten system ostrzega kierowcę, gdy inny pojazd znajduje się w martwym punkcie. Wybierz „On” aby włączyć system. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji obsługi pojazdu.

Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.

„Ustawienia alarmu prędkości”

„Alarm prędkości”

System wykrywa wszelkie przekroczenie prędkości i ostrzega kierowcę za pośrednictwem tablicy wskaźników. Wybierz „On” aby włączyć system. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji obsługi pojazdu.

„Ostrzeżenie o nadmiernej prędkości”

System ostrzega kierowcę o przekroczeniu ograniczenia prędkości, emitując sygnał dźwiękowy. Wybrać „On”, aby włączyć system.

Uwaga: nie można włączyć ostrzeżenia o nadmiernej prędkości i ostrzeżenia dźwiękowego, jeżeli funkcja ostrzegania o przekroczeniu prędkości jest wyłączona.

„Strefa zagrożenia”

System ostrzega kierowcę o wjeździe w obszar kontroli prędkości lub strefę wysokiego ryzyka za pośrednictwem tablicy wskaźników. Wybierz „On” aby włączyć system.

Uwaga: jeżeli funkcja „Ostrzeżenie prędkości” jest wyłączona, funkcja „Strefa zagrożenia” jest automatycznie wyłączana.

„Układ kontroli trakcji”

System ten pomaga ograniczyć ślizganie się kół napędowych oraz kontrolować pojazd w trakcie ruszania lub przyspieszania. Masz możliwość wyboru następujących trybów:

- „Auto”;

- „Ekspert”.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji obsługi pojazdu.

„Światła autom.”

Ten system automatycznie zapala i gasi światła drogowe. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystać z Instrukcji obsługi pojazdu.

Ponowne ustawienie parametrów początkowych

Aby dokonać ponownego wyboru, naciśnij 1, a następnie „Zresetuj”.