Powrót do listy

USTAWIENIA MULTIMEDIÓW

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Ustawienia”

W menu „Multimedia” kliknąć „Ustawienia”, następnie wybrać element, który ma zostać zmieniony:

- „Radio”;

- „Media”;

- „Zdjęcie”;

- „Film”;

- „Dźwięk”.

„Radio”

To menu umożliwia ustawienie następujących parametrów:

- włączanie/wyłączanie pasma „AM ”;

- włączanie/wyłączanie „Radiowa wiadomość tekstowa”.

- włączanie/wyłączanie „Region”.

- włączanie/wyłączanie „TA/I-Traffic”.

„Media”

To menu pozwala ustawić:

- natężenie głównego poziomu głośności audio;

- czułość dodatkowego gniazda („Mała”, „Średnia” lub „Duża”);

- źródło audioBluetooth®.

„Zdjęcie”

To menu pozwala ustawić następujące parametry zdjęć:

- zmienić czas wyświetlania każdego zdjęcia w pokazie slajdów;

- włączanie/wyłączanie efektu animacji pomiędzy każdym zdjęciem w slajdzie.

„Film”

To menu umożliwia ustawienie typu wyświetlania plików wideo („Dopasuj” lub „Pełny ekran”).

Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.

„Dźwięk”

To menu umożliwia ustawienie różnych opcji dźwiękowych.

„Ustawienia dźwięku”

Funkcja ta umożliwia wybór ustawień akustycznych spośród uprzednio dokonanych następujących ustawień:

- „Naturalny”;

- „Koncert”;

- „Klub”;

- „Salon”.

Uwaga: można uruchomić tryb demonstracyjny, aby usłyszeć próbkę dźwięku bez funkcji poprawy dźwięku Arkamys.

„Podbicie niskich tonów”

Funkcja ta umożliwia zwiększenie basów.

„Balans / Fader”

Funkcja ta umożliwia ustawienie rozdziału dźwięku. Nacisnąć „Środek” lub „Przód”, aby zoptymalizować rozdział dźwięku dla wszystkich podróżujących lub zapewnić komfort pasażerom zajmującym tylne fotele (wyciszenie dźwięku z tyłu i zmniejszenie poziomu głośności dźwięku w przedniej części kabiny).

Dotknięcie ekranu lub wybór trybu „Tryb ręczny”: zmiana ustawień poprzez przesunięcie punktu 1.

„Niskie / Średnie / Wysokie”

Funkcja ta umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie wartości dźwięków nisko-, średnio- lub wysokotonowych.

„Głośność km/h”

Kiedy ta funkcja jest włączona, poziom głośności systemu audio zmienia się zależnie od prędkości pojazdu.

Naciśnij „Głośność km/h”, a następnie wybierz „On” lub „OFF”, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Ustaw natężenie, zwiększając/zmniejszając wartość za pomocą przycisków „+” i „-”.

Uwaga: poziom głośności systemu audio Bose zmienia się automatycznie w zależności od prędkości jazdy.

„Loudness”

Możesz włączyć/wyłączyć wzmocnienie basów, naciskając „On” lub „OFF”.

„Stabilizator częstotliwości”

Funkcja ta wzmacnia niskie i wysokie częstotliwości, gdy dźwięk jest ściszony.

Możesz włączyć/wyłączyć tę funkcję, wybierając „On” lub „OFF”.

„Stały poziom głośności”

Możesz włączyć/wyłączyć tę funkcję, wybierając „On” lub „OFF”.

Uwaga: aby przywrócić domyślne ustawienia dla każdej funkcji, kliknąć menu kontekstowe, następnie „Zresetuj”.

Jak odtwarzać muzykę w trybie strumieniowym z tabletu?