Powrót do listy

USTAWIENIA TELEFONU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Ustawienia”

Po podłączeniu telefonu do systemu na ekranie głównym nacisnąć „Menu”, „Telefon” lub kliknąć skrót 1 w dowolnym menu, następnie wybrać „Ustawienia”, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

- "Bluetooth" ("On"/"OFF");

- „Lista urządzeń”;

- „Zmiana kodu dostępu”;

- „Regulacja poziomu głośności”;

- "Ustawienia poczty głosowej";

- "Automatyczne przełączanie w tryb oczekiwania"';

("On"/"OFF");

- "Dźwięk dzwonka telefonu"

("On"/"OFF");

- "Pomoc smartfona";

- „SMS” („On”/„OFF”).

"Bluetooth"

Ta opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie Bluetooth® w systemie multimediów.

„Lista urządzeń”

Ta opcja umożliwia:

- podgląd wykazu powiązanych urządzeń;

- włączenie i/lub wyłączenie funkcji aktualnie podłączonego telefonu;

- dodanie urządzenia Bluetooth®;

- usunięcie powiązanego urządzenia lub powiązanych urządzeń.

Więcej informacji: patrz rozdział „Synchronizacja i anulowanie synchronizacji telefonu”.

„Zmiana kodu dostępu”

Ta opcja umożliwia zmianę hasła Bluetooth®.

Uwaga: wyświetla się aktualne hasło; domyślne hasło to 0000.

"Poziomy głośności"

Ta opcja umożliwia regulację poziomu dźwięku:

- „Dźwięk dzwonka telefonu”;

- "Komunikacja";

Uwaga: aby ustawić domyślne wartości parametrów, kliknąć przycisk menu kontekstowego, następnie kliknąć „Resetuj”.

„Ustawienia skrzynki głosowej”

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z rozdziałem „Wybieranie numeru”.

„Automatyczne przełączanie w tryb oczekiwania”;

Ta opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznego przełączania połączeń przychodzących do trybu oczekiwania.

„Dźwięk dzwonka telefonu“

Użyć tej opcji, aby włączyć lub wyłączyć dzwonek telefonu dla połączeń przychodzących.

"Pomoc smartfona"

Opcja zapewnia dostęp do instrukcji korzystania z funkcji rozpoznawania mowy w telefonie z wykorzystaniem systemu multimediów.

SMS

Możesz włączyć lub wyłączyć SMS.

Aby sprawdzić listę kompatybilnych telefonów, wyświetlić stronę https://easyconnect.renault.com.

W zależności od marki i modelu telefonu niektóre funkcje mogą nie działać.

Telefon