Powrót do listy

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Ustawienia użytkownika”

W menu „Pojazd” wybierz „Ustawienia użytkownika”.

To menu umożliwia włączenie/wyłączenie następujących opcji:

- „Aut. blok. podczas jazdy”;

- „Karta wolne ręce: otwieranie/zamykanie”: umożliwia otwieranie lub zamykanie drzwi w trybie „wolne ręce”. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat funkcji „wolne ręce” należy skorzystać z instrukcji obsługi pojazdu.

- „Ustawienia warunków”: nacisnąć „+" lub "-", aby wykonać regulację;

- „Dźwięk powitania”;

- „Zewnętrzne powitanie”;

- „Aut. ośw. Kabiny”;

- „Włączanie wycieraczki tylnej szyby po włączeniu wstecznego biegu”: wycieraczka tylnej szyby uruchamia się w momencie włączania wstecznego biegu.

Uwaga: ta opcja działa wyłącznie wtedy, gdy wycieraczki przedniej szyby są włączone.

- „Wskaźnik stylu jazdy”.

Aby zresetować wszystkie ustawienia kontekstowe, naciśnij „1”, a następnie „Zresetuj”.

APPS (Aplikacje)

System

Jak zmienić zdjęcie profilu?

Jak korzystać z menu kontekstowego Ustawienia w menu pojazdu