Powrót do listy

WIDEO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Multimedia”

Aby wyświetlić filmy, w menu głównym naciśnij „Multimedia”, „Film”, następnie wybierz źródło sygnału wejściowego podłączonego do systemu:

- „USB-1" (gniazdo USB);

- „USB-2" (gniazdo USB);

- «SD" (karta SD).

Uwaga: system może nie odczytać niektórych formatów plików wideo.

Uwaga: pamięć USB (lub karta SD) musi być sformatowana w formacie FAT32 i mieć pojemność co najmniej 8GB, ale nie większą niż 32GB.

Uwaga: urządzenia wejściowe opisane powyżej mogą się różnić.

„Film”

Odczyt

Podczas odczytu pliku wideo można:

- Uzyskaj dostęp do poprzedniego pliku wideo, naciskając 1. Podczas odczytu pliku wideo naciśnij 1, aby rozpocząć odtwarzanie filmu od początku lub naciśnij dłużej, aby wykonać szybkie przewijanie w tył;

- wstrzymaj odtwarzanie, naciskając 3;

- uzyskaj dostęp do następnego pliku wideo, naciskając 4 lub przytrzymaj dłużej wciśnięty przycisk 4, aby szybko przewinąć w przód aktualny film;

- ustaw plik wideo w trybie pełnoekranowym, naciskając 5;

- skorzystaj z paska przewijania 2.

Odtwarzanie plików wideo jest możliwe wyłącznie na postoju.

Menu kontekstowe 7

Podczas odczytu pliku wideo nacisnąć 7, aby:

- uzyskać szczegółowe informacje nt. filmu wideo (tytuł, gatunek, data...);

- uzyskać dostęp do ustawień.

Uwaga: informacje o kompatybilnych formatach plików wideo można uzyskać u Autoryzowanego Partnera marki.

„Ustawienia”

W menu „Ustawienia” można ustawić typ wyświetlania: standardowy (dopasowany) lub pełnoekranowy. Naciśnij 6, aby zatwierdzić i powrócić do poprzedniego ekranu.

„Jasność”

Podczas odtwarzania filmu nacisnąć przycisk „Jasność”, aby ustawić jasność ekranu. Pojawia się pasek kontrolny, który umożliwia wykonanie ustawień. Dotknij ekranu poza tym paskiem, aby spowodować jego zniknięcie i powrócić do odtwarzania pliku wideo.

Jak przeglądać zdjęcia lub oglądać filmy z karty SD?