Powrót do listy

WIDEO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Multimedia”

Aby wyświetlić filmy, w menu głównym naciśnij „Multimedia”, „Film”, następnie wybierz źródło sygnału wejściowego podłączonego do systemu:

- „USB-1" (gniazdo USB);

- „USB-2" (gniazdo USB);

- «SD" (karta SD).

Cecha szczególna:

- niektóre formaty mogą być nieczytelne, a opisane powyżej źródła wejściowe mogą się różnić;

- pamięć USB (lub karta SD) musi być sformatowana w formacie FAT32 i mieć pojemność co najmniej 8GB, ale nie większą niż 32GB;

- w celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących listy kompatybilnych formatów wideo, prosimy zwrócić się do Przedstawiciela marki.

„Film”

Odczyt

Podczas odczytu pliku wideo można:

- Uzyskaj dostęp do poprzedniego pliku wideo, naciskając 1. Podczas odczytu pliku wideo naciśnij 1, aby rozpocząć odtwarzanie filmu od początku lub naciśnij dłużej, aby wykonać szybkie przewijanie w tył;

- wstrzymaj odtwarzanie, naciskając 3;

- uzyskaj dostęp do następnego pliku wideo, naciskając 4 lub przytrzymaj dłużej wciśnięty przycisk 4, aby szybko przewinąć w przód aktualny film;

- ustaw plik wideo w trybie pełnoekranowym, naciskając 5;

- skorzystaj z paska przewijania 2.

Odtwarzanie plików wideo jest możliwe wyłącznie na postoju.

„Ustawienia”

W menu „Ustawienia” można ustawić typ wyświetlania: standardowy (dopasowany) lub pełnoekranowy. Naciśnij 6, aby zatwierdzić i powrócić do poprzedniego ekranu.

„Jasność”

Podczas odtwarzania filmu nacisnąć przycisk „Jasność”, aby ustawić jasność ekranu. Pojawia się pasek kontrolny, który umożliwia wykonanie ustawień. Dotknij ekranu poza tym paskiem, aby spowodować jego zniknięcie i powrócić do odtwarzania pliku wideo.

Menu kontekstowe 7

Podczas odczytu pliku wideo nacisnąć 7, aby:

- wyświetlanie szczegółowych informacji nt. filmu (tytuł, gatunek, informacje itd.).

- uzyskać dostęp do ustawień.

System multimedialny analizuje i zapisuje zawartość każdej nowej pamięci USB włożonej do czytnika. W zależności od pojemności pamięci USB ekran multimedialny może się przestawić w tryb gotowości. Odczekaj kilka sekund. Korzystaj wyłącznie z pamięci USB homologowanych w danym kraju.

Jak przeglądać zdjęcia lub oglądać filmy z karty SD?