Powrót do listy

ZDJĘCIE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Multimedia”

W menu głównym nacisnąć „Multimedia”, „Zdjęcie”, następnie wybrać urządzenie wejściowe podłączone do systemu z poniższej listy, aby uzyskać dostęp do zdjęć:

- „USB-1" (gniazdo USB);

- „USB-2" (gniazdo USB);

- „SD" (karta SD).

Cecha szczególna:

- niektóre formaty mogą być nieczytelne, a opisane powyżej źródła wejściowe mogą się różnić;

- pamięć USB (lub karta SD) musi być sformatowana w formacie FAT32 i mieć pojemność co najmniej 8GB, ale nie większą niż 32GB;

- W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących formatów kompatybilnych zdjęć, prosimy zwrócić się do Przedstawiciela marki.

Odtwarzanie plików wideo jest możliwe wyłącznie na postoju.

„Zdjęcie”

Odczyt

Możesz dokonać wyboru między odczytem wszystkich zdjęć w formie slajdów, a odtwarzaniem jednego zdjęcia.

Podczas odczytu jednego zdjęcia można:

- przejść do poprzedniego zdjęcia lub do następnego zdjęcia przewijając szybko obszar podglądu obrazów;

- wyświetlić lub ukryć pasek stanu i kontroli, naciskając obszar podglądu obrazów;

- obrócić zdjęcie, naciskając przycisk 1;

- uruchomić pokaz slajdów, naciskając przycisk 2;

- przejść z trybu normalnego (dopasowanego) do trybu pełnoekranowego, naciskając przycisk 3.

„Ustawienia”

W ustawieniach możliwe jest:

- zmienić czas wyświetlania każdego zdjęcia w pokazie slajdów;

- włączanie/wyłączanie efektu animacji pomiędzy każdym zdjęciem w slajdzie.

Po wykonaniu ustawień, naciśnij 4, aby zapisać zmiany i powrócić do poprzedniego ekranu.

Uwaga: efekt animacji w slajdzie uruchamia się automatycznie.

Menu kontekstowe 5

Na ekranie wyświetlania zdjęcia naciśnij przycisk 5, aby:

- uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zdjęcia (tytuł, typ pliku, data, miejsce...);

- ustawić zdjęcie jako profil użytkownika;

- uzyskać dostęp do ustawień.

System multimedialny analizuje i zapisuje zawartość każdej nowej pamięci USB włożonej do czytnika. W zależności od pojemności pamięci USB ekran multimedialny może się przestawić w tryb gotowości. Odczekaj kilka sekund. Korzystaj wyłącznie z pamięci USB homologowanych w danym kraju.

Jak przeglądać zdjęcia lub oglądać filmy z karty SD?