Powrót do listy

ZDJĘCIE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Multimedia”

W menu głównym nacisnąć „Multimedia”, „Zdjęcie”, następnie wybrać urządzenie wejściowe podłączone do systemu z poniższej listy, aby uzyskać dostęp do zdjęć:

- „USB-1" (gniazdo USB);

- „USB-2" (gniazdo USB);

- „SD" (karta SD).

Uwaga: system nie może odczytać niektórych formatów.

Uwaga: pamięć USB (lub karta SD) musi być sformatowana w formacie FAT32 i mieć pojemność co najmniej 8GB, ale nie większą niż 32GB.

Uwaga: urządzenia wejściowe opisane powyżej mogą się różnić.

Odtwarzanie zdjęć jest możliwe wyłącznie podczas postoju.

„Zdjęcie”

Odczyt

Możesz dokonać wyboru między odczytem wszystkich zdjęć w formie slajdów, a odtwarzaniem jednego zdjęcia.

Podczas odczytu jednego zdjęcia można:

- przejść do poprzedniego zdjęcia lub do następnego zdjęcia przewijając szybko obszar podglądu obrazów;

- wyświetlić lub ukryć pasek stanu i kontroli, naciskając obszar podglądu obrazów;

- obrócić zdjęcie, naciskając przycisk 1;

- uruchomić pokaz slajdów, naciskając przycisk 2;

- przejść z trybu normalnego (dopasowanego) do trybu pełnoekranowego, naciskając przycisk 3.

Menu kontekstowe 5

Na ekranie wyświetlania zdjęcia naciśnij przycisk 5, aby:

- uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zdjęcia (tytuł, typ pliku, data, miejsce...);

- ustawić zdjęcie jako profil użytkownika;

- uzyskać dostęp do ustawień.

„Ustawienia”

W ustawieniach możliwe jest:

- zmienić czas wyświetlania każdego zdjęcia w pokazie slajdów;

- włączanie/wyłączanie efektu animacji pomiędzy każdym zdjęciem w slajdzie.

Po wykonaniu ustawień, naciśnij 4, aby zapisać zmiany i powrócić do poprzedniego ekranu.

Uwaga: efekt animacji w slajdzie uruchamia się automatycznie.

Uwaga: W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących formatów kompatybilnych zdjęć, prosimy zwrócić się do Przedstawiciela marki.

Jak przeglądać zdjęcia lub oglądać filmy z karty SD?