Powrót do listy

AKTYWNY SYSTEM AWARYJNEGO HAMOWANIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wykorzystując informacje przesyłane przez radar/kamerę 1, system oblicza odległość, która oddziela go od pojazdów oraz pieszych znajdujących się w pobliżu.

System ostrzega kierowcę o ryzyku uderzenia w przód pojazdu. Może celowo wyhamować, aby ograniczyć szkody wynikające ze zderzenia.

Uwaga: zwrócić uwagę, aby przednia szyba nie była zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, zaparowanie itd.).

System może wykorzystać maksymalną siłę układu hamulcowego do momentu całkowitego zatrzymania pojazdu, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa i upewnić się, że bagaż nie może zostać wyrzucony i uderzyć któregoś z pasażerów.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Wykrywanie pojazdów

Czynność

Jeżeli w czasie jazdy z prędkością od 7 do 160 km/h wystąpi ryzyko kolizji z pojazdem znajdującym się z przodu, system:

- ostrzega przed ryzykiem kolizji:

- na tablicy wskaźników zapala się czerwona lampka ostrzegawcza i rozlega się sygnał dźwiękowy;

lub

- na tablicy wskaźników i, zależnie od pojazdu, na wyświetlaczu na przedniej szybie zapala się czerwona lampka kontrolna 2 i rozlega się sygnał dźwiękowy.

Jeśli kierowca wciśnie pedał hamulca, a system wykryje ryzyko zderzenia, siła hamowania jest zwiększona.

- system może zainicjować hamowanie: gdy pojazd jedzie z prędkością mniejszą niż ok. 120 km/h, a kierowca nie zareaguje na ostrzeżenie i kolizja staje się nieunikniona.

Przypadki szczególne

Gdy prędkość pojazdu:

- jest niższa niż około 45 km/h, system w jednakowym momencie emituje ostrzeżenie i aktywuje układ hamulcowy;

- wynosi od około 45 km/h do około 80 km/h, system emituje ostrzeżenie. Hamowanie zostanie rozpoczęte wyłącznie w przypadku, gdy pojazd jadący z przodu się porusza. System nie inicjuje hamowania w przypadku wykrycia nieruchomego pojazdu;

- wynosi od około 80 km/h do 160 km/h, system inicjuje hamowanie i emituje ostrzeżenie wyłącznie w przypadku, gdy pojazd jadący z przodu się porusza. System nie inicjuje hamowania i nie emituje ostrzeżenia w przypadku wykrycia nieruchomego pojazdu;

- przekracza 160 km/h, system nie jest aktywny.

W razie manewru awaryjnego można zatrzymać hamowanie w dowolnym momencie. W tym celu należy:

- wciśnięcie pedału przyspieszenia;

lub

- skręcić kierownicą w celu wykonania manewru omijania.

Wykrywanie pieszych

Czynność

W czasie jazdy z prędkością od 7 km/h do 60 km/h, gdy istnieje ryzyko potrącenia pieszego:

- na tablicy wskaźników zapala się czerwona lampka ostrzegawcza i rozlega się sygnał dźwiękowy;

lub

- na tablicy wskaźników i, zależnie od pojazdu, na wyświetlaczu na przedniej szybie zapala się czerwona lampka kontrolna 3 i rozlega się sygnał dźwiękowy.

Jeżeli uderzenie jest nieuniknione, system inicjuje hamowanie.

System może wykorzystać maksymalną siłę układu hamulcowego do momentu całkowitego zatrzymania pojazdu, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Włączanie/wyłączanie systemu

W przypadku pojazdów wyposażonych w system nawigacji

Na ekranie wielofunkcyjnym 4 wybrać menu „Pojazd”, „Wspomaganie kierowcy”, „Hamowanie aktyw.” następnie wybrać „ON” lub „OFF”.

Do menu Wspomaganie kierowcy można przejść bezpośrednio, wciskając przycisk 5 .

W przypadku pojazdów niewyposażonych w system nawigacji

- Przy zatrzymanym pojeździe naciśnij długo na przełącznik 6 OK, aby wejść do menu ustawień;

- naciskaj krótko element sterujący 7 w górę lub w dół aż do przejścia do menu „Wspomaganie kierowcy”. Naciśnij przełącznik 6 OK;

- naciskaj krótko element sterujący 7 w górę lub w dół aż do przejścia do menu „Hamowanie aktyw.”, po czym naciśnij przełącznik 6 OK.

Naciśnij ponownie przełącznik 6 OK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję:

= funkcja włączona

< funkcja wyłączona

Przy wyłączeniu systemu na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna .

System ponownie się uruchamia po każdym włączeniu zapłonu w pojeździe.

Warunki zablokowania systemu

System nie może być aktywny:

- dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji neutralnej lub na biegu jałowym;

- włączony jest hamulec parkingowy;

- pojazd jest na zakręcie.

Ogólnie można przyjąć, że system opóźnia działanie lub nie włącza się, jeżeli wykryje podjęcie działań przez kierowcę (ruch kierownicy, wciśnięcie pedału itd.).

Czasowe zawieszenie działania

Gdy system wykryje tymczasową niedostępność, na tablicy wskaźników zapalają się lampki ostrzegawcze , którym towarzyszy komunikat „Aktywny system hamowania: zasłonięty czujnik” lub, w zależności od pojazdu, „Radar/kamera: brak widoczności”.

Możliwe przyczyny:

- czasowy zanik obrazu z radaru/kamery (oślepienie słońcem, oślepienie światłami mijania, złe warunki atmosferyczne itp.). System wznowi działanie, gdy widoczność ulegnie poprawie;

- działanie systemu zostaje czasowo wstrzymane (na przykład: przednia szyba zanieczyszczona kurzem, lodem, śniegiem itp.). W takim przypadku należy zaparkować pojazd i wyłączyć silnik. Oczyścić przednią szybę. Po następnym uruchomieniu silnika lampka ostrzegawcza i komunikat znikną;

- w przeciwnym razie przyczyną może być inny problem; należy skontaktować się z ASO.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje usterkę, na tablicy wskaźników wyświetla się lampka ostrzegawcza , której towarzyszy komunikat „Hamowanie aktyw. wyłączone”. Należ skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Aktywne hamowanie awaryjne

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem. Włączenie funkcji może być opóźnione lub uniemożliwione, gdy system wykryje wyraźne oznaki kontroli pojazdu przez kierowcę (zmianę położenia kierownicy, pedałów itp.).

Czynności/naprawy systemu

- W przypadku zderzenia istnieje ryzyko przestawienia radaru/kamery, co może wpłynąć na działanie systemu. Należy wyłączyć funkcję i skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

- Wszystkie czynności (naprawy, wymiana części, poprawki lakiernicze) w obrębie radaru/kamery muszą wykonywać wykwalifikowani specjaliści.

Jedynie partner marki jest upoważniony do naprawy systemu.

Sytuacje, kiedy działanie systemu jest zakłócone

Działanie systemu może być zakłócone przez pewne warunki i okoliczności, takie jak:

- złożona infrastruktura (metalowy most, tunel itp.);

- złe warunki atmosferyczne (śnieg, grad, gołoledź itp.);

- słaba widoczność (noc, mgła itp.);

- niski kontrast między obiektami (pojazdami, pieszymi itp.) i otoczeniem (np. pieszy ubrany w białą odzież na tle łąki pokrytej śniegiem itp.);

- oślepienie (rażące słońce, światła pojazdów nadjeżdżających z przeciwka itp.);

- zanieczyszczona przednia szyba (brud, lód, śnieg, skropliny itp.).

- ...

W tych warunkach system może nie zareagować, może ostrzec kierowcę lub może nieumyślnie zainicjować hamowanie.

Ograniczenia działania systemu

- Pojazd poruszający się w odwrotnym kierunku nie powoduje uruchomienia żadnego ostrzeżenia ani nie wpływa na funkcjonowanie systemu.

- Otoczenie radaru/kamery na przedniej szybie musi być czyste, aby zagwarantować prawidłowe działanie systemu. Nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji w tej strefie.

- System może nie działać tak skutecznie w przypadku pojazdów o niewielkich rozmiarach, takich jak motocykle, rowery.

- System może nie działać prawidłowo, gdy nawierzchnia jest śliska (deszcz, śnieg, gołoledź itp.).

- W celu zapewnienia prawidłowego działania system musi wykryć cały kontur ciała pieszego. W związku z powyższym, system nie wykrywa:

- pieszych w ciemności lub w warunkach słabego oświetlenia;

- pieszych, którzy są widoczni tylko częściowo:

- pieszych, których wzrost nie przekracza 80 cm;

- pieszych, którzy przenoszą duże przedmioty;

- ...

W tych warunkach system może nie zareagować, może ostrzec kierowcę lub może nieumyślnie zainicjować hamowanie.

Wyłączenie funkcji

Należy wyłączyć funkcję, jeżeli:

- nie działają światła stopu;

- obszar radaru/kamery został uszkodzony (po stronie przedniej szyby lub lusterka wstecznego w kabinie);

- pojazd jest holowany (awaria);

- przednia szyba jest pęknięta lub zniekształcona (nie naprawiać szyby w obszarze radaru - zlecić jej wymianę autoryzowanemu serwisowi).

W przypadku nieprawidłowego działania system należy wyłączyć i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Przerwanie funkcji

W każdej chwili można wyłączyć funkcję aktywnego hamowania. W tym celu należy szybko wcisnąć pedał przyspieszenia lub obrócić kierownicę tak, jak w trakcie wykonywania manewru omijania przeszkody.

FUNKCJE DYNAMICZNE : AKTYWNY SYSTEM AWARYJNEGO HAMOWANIA