Powrót do listy

FUNKCJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

System ten pozwala zmniejszyć zużycie paliwa oraz emisję gazów cieplarnianych.

System włączy się automatycznie podczas uruchomienia pojazdu. W trakcie jazdy, system zatrzymuje silnik (przejście w tryb czuwania) w przypadku zatrzymania się pojazdu (w korku, na światłach itd.).

Warunki stanu czuwania

Samochód ruszył od czasu ostatniego zatrzymania.

Dotyczy automatycznej skrzyni biegów:

- skrzynia biegów znajduje się w położeniu D, M lub N;

i

- pedał hamulca jest wciśnięty (wystarczająco mocno);

i

- pedał przyspieszenia nie jest wciśnięty;

i

- prędkość pojazdu jest zerowa przez około sekundę.

Stan czuwania silnika zostaje utrzymany po wybraniu położenia P lub N przy zaciągniętym hamulcu postojowym i zwolnionym pedale hamulca.

Dotyczy ręcznej skrzyni biegów:

- Dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji neutralnej (martwy punkt);

i

- pedał sprzęgła jest zwolniony; Migająca lampka kontrolna oznacza, że pedał sprzęgła nie został zwolniony;

i

- prędkość pojazdu jest mniejsza niż około 5 km/h.

We wszystkich wersjach pojazdów:

Lampka kontrolna świeci się na tablicy wskaźników, gdy silnik znajduje się w stanie czuwania. Inne podzespoły samochodu działają normalnie podczas zatrzymania pracy silnika.

Gdy silnik przechodzi w tryb czuwania, wspomaganie kierownicy może zostać wyłączone.

W takim przypadku działanie układu zostanie wznowione, gdy silnik wyjdzie z fazy wstrzymania lub zostanie przekroczona prędkość około 1 km/h (zjazd ze wzniesienia, pochyłości itp.).

Przed opuszczeniem pojazdu należy wyłączyć silnik; nie należy pozostawiać silnika w fazie wstrzymania (patrz punkt „Uruchamianie i wyłączanie silnika” w Rozdziale 2).

Nie należy prowadzić pojazdu, kiedy silnik jest w stanie czuwania (na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna ).

W razie przejścia silnika w stan czuwania, automatyczny hamulec parkingowy (w zależności od wersji pojazdu) nie zadziała w sposób samoczynny.

Uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania

Kiedy uruchomiony jest system, w niektórych sytuacjach (np. wjazd na skrzyżowanie) możliwe jest pozostawienie pracującego silnika w celu szybkiego ruszenia.

W przypadku pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów:

Przytrzymać pojazd unieruchomiony, naciskając lekko na pedał hamulca.

W przypadku pojazdów wyposażonych w ręczną skrzynię biegów:

Przytrzymać wciśnięty pedał sprzęgła.

W razie zgaśnięcia silnika, jeśli system działa, naciśnięcie do końca pedału sprzęgła uruchamia silnik ponownie.

Wyjście z trybu czuwania silnika

Dotyczy automatycznej skrzyni biegów:

- gdy pedał hamulca zostanie zwolniony, a dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu D lub M;

lub

- pedał hamulca jest zwolniony, dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu N, a hamulec parkingowy jest zwolniony;

lub

- pedał hamulca został ponownie wciśnięty, dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P lub N, a hamulec parkingowy jest zaciągnięty;

lub

- dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu R;

lub

- pedał przyspieszenia jest wciśnięty;

lub

- dźwignia zmiany biegów zostaje przestawiona w trybie ręcznym w położenie + lub -.

Dotyczy ręcznej skrzyni biegów:

- skrzynia biegów znajduje się w położeniu neutralnym i pedał sprzęgła jest wciśnięty z niewielką siłą;

lub

- włączony bieg i pedał sprzęgła całkowicie wciśnięty.

Uwaga specjalna: w niektórych pojazdach wyłączenie zapłonu, gdy silnik znajduje się trybie czuwania powoduje zapalenie się lampki ostrzegawczej Ä na tablicy wskaźników. Lampka gaśnie po kilku sekundach.

W przypadku pojazdów wyposażonych w mechaniczną skrzynię biegów

Ponowne uruchomienie może zostać wstrzymane, jeżeli pedał sprzęgła zostanie zwolniony zbyt szybko, gdy włączony jest bieg.

Aby zatankować paliwo należy wyłączyć silnik (silnik nie może być w trybie czuwania w pojazdach wyposażonych w funkcję STOP and START): wyłącz zapłon. (patrz akapit „Uruchamianie i wyłączanie silnika” w rozdziale 2).

Ryzyko pożaru.

Warunki konieczne, by silnik nie wszedł w stan czuwania

Spełnienie pewnych warunków uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania:

pojazdy wyposażone w kartę „wolne ręce”:

- drzwi kierowcy nie są zamknięte;

- pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty.

wszystkie pojazdy:

- włączony jest wsteczny bieg;

- pokrywa komory silnika nie jest zablokowana;

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia;

- akumulator nie jest wystarczająco naładowany;

- różnica między temperaturą wewnątrz samochodu oraz temperaturą ustawioną w klimatyzacji automatycznej jest zbyt wysoka;

- system pomocy przy parkowaniu jest w trakcie działania;

- za duża wysokość;

- nachylenie jest zbyt strome dla pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów;

- funkcja „Dobra widoczność” jest włączona (patrz „Klimatyzacja automatyczna” w rozdziale 3);

- temperatura silnika jest niewystarczająca;

- układ ograniczania emisji substancji toksycznych jest w trakcie regeneracji;

-...

Lampka kontrolna pojawia się na tablicy wskaźników i ostrzega przed brakiem możliwości włączenia silnika w stan czuwania.

Specjalny futerał dla pojazdów wyposażonych w kartę „wolne ręce”

Jeśli przy silniku w stanie czuwania (korek, postój na światłach itp.) kierowca odepnie pas bezpieczeństwa i otworzy drzwi kierowcy lub wstanie z fotela, zapłon wyłączy się samoczynnie.

Automatyczny hamulec parkingowy włącza się wówczas automatycznie.

Aby uruchomić i przywrócić system Stop and Start, uruchomić silnik (patrz „Uruchamianie i wyłączanie silnika” w rozdziale 2).

Specjalna uwaga dotycząca pojazdów wyposażonych w kluczyk

Opuszczenie pojazdu, którego silnik znajduje się w trybie czuwania (np. podczas stania w korku, na czerwonym świetle itd.) powoduje emisję sygnału dźwiękowego, który sygnalizuje, że silnik nie został całkowicie wyłączony, ale znajduje się w trybie czuwania.

Wyłączyć funkcję Stop and Start przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy w komorze silnika.

Cecha szczególna ponownego uruchomienia silnika w sposób automatyczny

Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa oraz komfortu, po spełnieniu pewnych warunków, silnik może uruchomić się ponownie bez działania ze strony kierowcy

Dzieje się tak w następujących przypadkach:

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia;

- funkcja „Dobra widoczność” jest włączona (patrz „Klimatyzacja automatyczna” w rozdziale 3);

- akumulator nie jest wystarczająco naładowany;

- prędkość pojazdu przekracza 5 km/h (przy zjeździe z pochyłości itp.);

- wielokrotne naciśnięcie pedału hamulca lub potrzeba użycia układu hamulcowego;

-...

Włączanie, wyłączanie systemu

Wcisnąć przełącznik 1w celu wyłączenia tej funkcji. Komunikat „Stop & Start wyłączony” pojawia się na tablicy wskaźników i zaczyna się świecić lampka kontrolna 2 przełącznika.

Ponowne wciśnięcie spowoduje włączenie systemu. Komunikat „Stop & Start włączony” wyświetla się na tablicy wskaźników i gaśnie lampka kontrolna 2 przełącznika 1.

System włącza się automatycznie przy każdym zamierzonym włączeniu pojazdu (patrz paragraf „Uruchamianie, wyłączanie silnika” w rozdziale 2).

Nieprawidłowości w działaniu

Kiedy komunikat „Skontroluj Stop & Start” pojawia się na tablicy wskaźników, a lampka kontrolna 2 przełącznika jest zapalona 1, system jest wyłączony.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Specjalna uwaga dotycząca pojazdów wyposażonych w kluczyk: w niektórych warunkach funkcja automatycznego rozruchu jest niedostępna, gdy przednie drzwi pojazdu są otwarte.

Cecha szczególna: gdy silnik znajduje się w stanie czuwania, wciśnięcie przełącznika 1 powoduje automatyczne uruchomienie silnika.

Przed opuszczeniem pojazdu należy wyłączyć silnik; nie należy pozostawiać silnika w fazie wstrzymania (patrz punkt „Uruchamianie i wyłączanie silnika” w Rozdziale 2).

SILNIK I SKRZYNIE BIEGÓW : TRYB ECO I SYSTEM STOP & START