Powrót do listy

KAMERA COFANIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zasada działania

Po włączeniu wstecznego biegu kamera 1 znajdująca się na klapie tylnej przekazuje widok otoczenia tyłu samochodu na ekran wielofunkcyjny 2 wraz z jednym lub dwoma stałymi lub ruchomymi polami pomiaru 34.

Korzystając z tego systemu należy najpierw obserwować pola pomiaru (ruchome dla toru jazdy i stałe dla odległości). Po wyświetleniu obszaru oznaczonego na czerwono, w celu precyzyjnego zaparkowania należy śledzić obraz z kamery przedstawiający zderzak.

Stałe pole pomiaru odległości 3

Stałe pole pomiaru odległości składa się z kolorowych znaczników ABC wskazujących odległość z tyłu pojazdu:

- A (czerwony) na około 30 centymetrów od pojazdu;

- B (żółty) na około 70 centymetrów od pojazdu;

- C (zielony) na około 150 centymetrów od pojazdu.

To pole pomiaru odległości pozostaje stałe i pokazuje tor jazdy samochodu, jeśli jego koła są ustawione na wprost.

Ruchome pole pomiaru odległości 4

Jest pokazany w kolorze niebieskim na ekranie wielofunkcyjnym 2 Wskazuje tor jazdy samochodu w zależności od położenia kierownicy.

Cecha szczególna

Upewnić się, że kamera nie jest zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, skropliny itd.).

Włączanie, wyłączanie kamery cofania

Na ekranie wielofunkcyjnym 2 wybrać „Pojazd”, „Ustawienia”, „System pomocy przy parkowaniu”, a następnie „Kamera widoku wstecznego”. Włączyć lub wyłączyć kamerę cofania i zatwierdzić wybór.

Można również regulować ustawienia obrazu z kamery (jasność, kontrast itd.).

Ekran pokazuje obraz odwrócony, jak w lusterku wstecznym.

Ramki stanowią odwzorowanie rzutu na płaskiej powierzchni. Informacji nie należy uwzględniać, gdy rzut jest wyświetlony na pionowym przedmiocie lub przedmiocie, który znajduje się na ziemi.

Obiekty ukazujące się na skraju pola ekranu mogą być zdeformowane.

W przypadku zbyt silnego natężenia światła (śnieg, pojazd stojący w słońcu…), mogą wystąpić zakłócenia widoczności obrazu z kamery.

Jeśli bagażnik jest otwarty lub źle zamknięty, pojawia się komunikat „Otwarty bagażnik” i znika obraz z kamery.

Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc w prowadzeniu pojazdu. W żadnym wypadku nie zwalnia go zatem z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na przeszkody ruchome (jak np. dziecko, zwierzę, wózek, rower itp.) lub przeszkody o niewielkich rozmiarach (kamień, słupek itp.).

Różnica między szacowaną odległością a rzeczywistą odległością

Jazda do tyłu w górę po stromym zboczu

Stałe linie pomocnicze 3 wskazują mniejsze odległości niż ma to miejsce w rzeczywistości.

Obiekty pokazane na ekranie znajdują się dalej na zboczu.

Na przykład, jeśli na ekranie wyświetlany jest obiekt D, rzeczywista odległość do obiektu wynosi E.

Jazda do tyłu w dół po stromym zboczu

Stałe linie pomocnicze 3 wskazują dalsze odległości niż ma to miejsce w rzeczywistości.

Dlatego obiekty wyświetlane na ekranie są w rzeczywistości bliżej nachylenia.

Na przykład, jeśli na ekranie wyświetlany jest obiekt G, rzeczywista odległość do obiektu wynosi F.

Jazda w tył w kierunku wystającego obiektu

Pozycja H wydaje się być dalej niż pozycja J na ekranie. Jednak pozycja H znajduje się w tej samej odległości co pozycja K.

Trajektoria wskazana przez stałe i ruchome linie pomocnicze nie uwzględnia wysokości obiektu. Istnieje więc ryzyko, że pojazd zderzy się z przedmiotem podczas cofania w kierunku pozycji K.

FUNKCJE DYNAMICZNE : TYLNA KAMERA I SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PARKOWANIE ''EASY PARK ASSIST''