Powrót do listy

OSTRZEŻENIE O MARTWYM PUNKCIE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ten system informuje kierowcę, gdy w obszarze rozpoznania A znajduje się inny pojazd.

System działa, kiedy samochód jedzie z prędkością od 30 do 140 km/h.

Ta funkcja wykorzystuje czujniki 1 zainstalowane po każdej stronie przedniego i tylnego zderzaka.

Cecha szczególna

Należy zwrócić uwagę, aby czujniki nie były niczym pokryte (brud, błoto, śnieg itp.).

Jeśli jeden z czujników jest zakryty, na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Oczyść czujnik martwego pola”. Wyczyść czujniki.

Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc, informując, że inny pojazd znajduje się w strefie martwego punktu pojazdu.

Nie może w żadnym przypadku zastępować czujności kierowcy ani zwalniać go z odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na przeszkody ruchome (jak np. dziecko, zwierzę, wózek, rower itp.) lub przeszkody o niewielkich rozmiarach (kamień, słupek itp.).

Włączanie/włączanie

Pojazdy wyposażone w system nawigacji

Z ekranu wielofunkcyjnego 2 wybrać menu „Pojazd”, „Wspomaganie kierowcy”, „Alarm dotyczący martwego kąta”, następnie wybrać „ON” lub „OFF”.

Do menu Wspomaganie kierowcy można przejść bezpośrednio, wciskając przycisk 3 .

Pojazdy niewyposażone w system nawigacji

- Przy zatrzymanym pojeździe naciśnij długo na przełącznik 4 OK, aby wejść do menu ustawień;

- naciskaj krótko element sterujący 5 w górę lub w dół aż do przejścia do menu „Wspomaganie kierowcy”. Naciśnij przełącznik 4 OK;

- naciskaj krótko element sterujący 5 w górę lub w dół aż do przejścia do menu „Alarm dotyczący martwego kąta”, po czym naciśnij przełącznik 4 OK;

- nacisnąć ponownie przełącznik 4 OK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Po włączeniu zapłonu system wyszukuje ustawienia zostawione przy ostatnim wyłączeniu.

Wskaźnik 6

Wskaźnik 6 znajduje się na każdym lusterku wstecznym 7.

Uwaga: regularnie czyścić zewnętrzne lusterka wsteczne 7, aby kierunkowskazy 6 były dobrze widoczne.

Zasada działania

Funkcja emituje ostrzeżenie:

- gdy prędkość pojazdu wynosi od 30 km/h do 140 km/h;

- kiedy pojazd znajduje się w martwym punkcie i porusza się w tym samym kierunku, co samochód z czujnikami.

Podczas wyprzedzania innego pojazdu wskaźnik 6 wyświetla się w przypadku, gdy wymijany pojazd znajduje się w martwym polu widzenia dłużej niż jedną sekundę.

Wyświetlanie informacji B

Funkcja jest włączona i nie wykrywa żadnego pojazdu.

Wyświetlanie informacji C

Pierwsze ostrzeżenie: wskaźnik 6 sygnalizuje wykrycie pojazdu w martwym polu widzenia.

Wyświetlanie informacji D

Gdy włączony jest kierunkowskaz, wskaźnik 6 miga, jeśli funkcja wykryje pojazd w strefie martwego punku po stronie, w którą skręcona jest kierownica. Po wyłączeniu kierunkowskazu, przechodzi do pierwszego ostrzeżenia (wyświetlanie C).

Zdolność wykrywania systemu obejmuje szerokość standardowego pasa jezdni. W przypadku jazdy po wąskim pasie ruchu system może wykrywać pojazdy znajdujące się na innych pasach.

Warunki ustania działania

- Jeśli obiekt się nie porusza;

- jeśli jest duży ruch;

- podczas prowadzenia pojazdu na zakręcie;

- jeżeli przedni i tylny czujnik zarejestruje obiekt w tym samym czasie (np. długi samochód ciężarowy).

-...

Nieprawidłowości w działaniu

Jeśli system wykryje nieprawidłowość, na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Skontroluj alarm martwego pola”. Należ skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Uwaga: w momencie uruchamiania silnika wskaźnik 6 i wyświetlacz B miga trzy razy. Taka sytuacja jest normalna.

- Zdolność wykrywania systemu obejmuje szerokość standardowego pasa jezdni. Podczas jazdy szeroką drogą system może nie wykryć pojazdu znajdującego się w martwym punkcie.

- W przypadku oddziaływania silnych fal elektromagnetycznych (np. przejazd pod linią wysokiego napięcia) lub bardzo złych warunków atmosferycznych (silne opady, śnieg itp.) działanie systemu może zostać czasowo zakłócone. Podczas jazdy trzeba zachować jak najwyższą ostrożność.

Ryzyko wypadku.

Ponieważ czujniki są zabudowane, wszelkie działania (naprawy, wymiana, naprawa lakieru itp.) powinny być wykonywane przez wyspecjalizowanego partnera.

FUNKCJE DYNAMICZNE : SYSTEM MONITOROWANIA MARTWEGO POLA WIDZENIA W LUSTERKACH