Powrót do listy

OSTRZEŻENIE O NADMIERNEJ PRĘDKOŚCI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ostrzeżenie o nadmiernej prędkości z rozpoznawaniem znaków drogowych informuje kierowcę o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości na danej drodze.

Zasada działania

System wykrywa znaki przy drodze i wyświetla ograniczenia prędkości.

Wykorzystuje głównie informacje pochodzące z kamery 1 zamontowanej na przedniej szybie za lusterkiem wstecznym.

Uwaga: zwrócić uwagę, aby przednia szyba nie była zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, zaparowanie itd.).

System wykorzystuje również informacje przekazywane przez system nawigacji w pojazdach, które są w niego wyposażone.

Kiedy ogranicznik prędkości jest aktywny, istnieje możliwość dostosowania zadanej ograniczonej prędkości do prędkości wyświetlanej przez system.

W przypadku przekroczenia prędkości ograniczonej zmienia się sposób wyświetlania znaku (znaki stają się czerwone lub kółko wokół znaku zaczyna migać), aby o tym poinformować.

Gdy pojazd wyposażony w system nawigacji porusza się po kraju, w którym jednostki prędkości różnią się od jednostek używanych przez pojazd, system wyświetla ograniczenia prędkości w jednostkach obowiązujących w tym kraju oraz prędkość przeliczoną na jednostki używane przez tablicę wskaźników.

W krajach, w których prędkość jest dodatkowo ograniczana w czasie deszczu na niektórych rodzajach dróg, system może zmienić prędkość ograniczoną po kilku sekundach używania wycieraczek na przedniej szybie. Dotyczy to pojazdów wyposażonych w system nawigacji.

Szczególne sytuacje

System nie uwzględnia ograniczeń wyjątkowych, takich jak ograniczenia w dni najwyższego zanieczyszczenia powietrza.

W pojazdach posiadających takie wyposażenie niektóre informacje pojawiają się na wyświetlaczu przeziernym.

Włączanie-wyłączanie systemu

Pojazdy wyposażone w system nawigacji

Na ekranie multimedialnym 2 wybrać menu „Pojazd”, „Wspomaganie kierowcy”, „Ustawienia alarmu prędkości” następnie „ON” lub „OFF”.

Do menu Wspomaganie kierowcy można przejść bezpośrednio, wciskając przycisk 3 .

Po uruchomieniu funkcji (zgodnie z lokalnymi przepisami) można ustawić „strefy zwiększonej czujności”. System ostrzega o odległości dzielącej od tej strefy oraz podczas jazdy już w samej strefie.

Pojazdy niewyposażone w system nawigacji

- Przy zatrzymanym pojeździe naciśnij długo na przełącznik 5 OK, aby wejść do menu ustawień;

- naciskaj krótko element sterujący 6 w górę lub w dół aż do przejścia do menu „Wspomaganie kierowcy”. Naciśnij przełącznik 5 OK;

- naciskaj krótko element sterujący 6 w górę lub w dół aż do przejścia do menu „Alarm prędkości”, po czym naciśnij przełącznik 5 OK;

- nacisnąć przycisk OK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Zmiana zapamiętanej prędkości ograniczonej

Jeśli prędkość zadana ogranicznika prędkości jest inna niż prędkość wykryta, należy długo nacisnąć przełącznik 4:

- po stronie a (+), aby zwiększyć prędkość zadaną do prędkości wykrytej;

- po stronie b (-), aby zmniejszyć prędkość zadaną do prędkości wykrytej.

Nieprawidłowości w działaniu

System może nie wykryć ograniczenia prędkość, jeśli:

- przednia szyba nie jest czysta;

- kamera jest oślepiona przez słońce;

- widoczność jest niewystarczająca (noc, mgła itp.);

- znaki są nieczytelne (śnieg itp.) lub zakryte (przez inny pojazd lub drzewa);

- dane pochodzące z systemu nawigacji są nieaktualne.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Kierowca powinien zawsze dostosować prędkość do warunków ruchu na drodze niezależnie od wskazań systemu.

System wykrywa znaki ograniczenia prędkości i nie wykrywa innych znaków (np. wjazd lub wyjazd ze strefy zabudowanej itd.).

System może nie wykryć wszystkich znaków ograniczenia prędkości lub może je nieprawidłowo zinterpretować.

Kierowca nie powinien ignorować znaków, które nie są wykrywane przez system i musi przestrzegać w pierwszej kolejności znaków i zaleceń kodeksu ruchu drogowego.

W przypadku złej widoczności (mgła, śnieg, szron itp.) system może nie wskazać odpowiedniego ograniczenia prędkości.

Kierowca powinien zawsze dostosować swoją prędkość do warunków ruchu drogowego niezależnie od wskazań systemu.

FUNKCJE DYNAMICZNE : OSTRZEŻENIE O PRZEKROCZONEJ PRĘDKOŚCI