Powrót do listy

PIÓRA WYCIERACZEK: wymiana

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pióra wycieraczki przedniej 1

Przy włączonym zapłonie, wyłączonym silniku, opuścić w dół do oporu dźwignię wycieraczek: pióra zatrzymują się w położeniu odsuniętym od pokrywy.

Podnieść ramię wycieraczki 3, nacisnąć przycisk 2, żeby zwolnić pióro.

Montaż

Ustawić pióro 3 ramienia wycieraczki 1 pod kątem 30°.

Wsunąć pióro na ramię wycieraczki aż do zatrzaśnięcia. Sprawdzić prawidłowe zablokowanie. Ostrożnie zginać ramię wycieraczki.

Po włączeniu zapłon ponownie ustawić dźwignię wycieraczek w położeniu zatrzymania. Pióro po stronie kierowcy powinno być zawsze nad piórem po stronie pasażera. W przeciwnym razie, kiedy prędkość pojazdu przekroczy 7 km/h, wycieraczki wykonają jedno przetarcie.

Uwaga: przed ponownym uruchomieniem pojazdu opuścić pióra wycieraczek na przednią szybę, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia pokrywy komory silnika lub wycieraczek.

- W czasie mrozów należy upewnić się, czy pióra wycieraczek nie zostały unieruchomione przez osadzający się na szybach szron (ryzyko przegrzania silnika oraz uszkodzenia wycieraczek).

- Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek.

Należy je wymieniać, gdy tylko skuteczność ich działania zmniejszy się: średnio raz w roku.

Podczas wymiany pióra, kiedy jest ono wyjęte, uważać, aby ramię wycieraczki nie opadło ponownie na szybę: ryzyko stłuczenia szyby.

Pióro wycieraczki tylnej 4

Dźwignia w położeniu zatrzymania (wyłączona):

- podnieść ramię wycieraczki 5;

- obrócić pióro poziomo 4 (ruch A) tak, aby odpiąć zatrzask;

- pociągnąć pióro wycieraczki, aby je wyjąć.

Zakładanie pióra

W celu zamontowania pióra wykonać wyżej opisane czynności w odwrotnej kolejności. Sprawdzić, czy pióro wycieraczki zostało zablokowane.

Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek.

- regularnie czyścić pióra oraz przednią i tylną szybę wodą z dodatkiem mydła;

- nie używać ich, gdy przednia lub tylna szyba są suche;

- odkleić je od przedniej lub tylnej szyby, gdy przez dłuższy czas nie pracowały.

Przed wymianą pióra wycieraczki tylnej należy się upewnić, czy dźwignia jest w położeniu zatrzymania (wyłączona).

Ryzyko obrażeń.

OBSŁUGA Z PUNKTU WIDZENIA KLIENTA : WYCIERACZKA