Powrót do listy

POMOC PRZY PARKOWANIU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zasada działania

Czujniki ultradźwiękowe zamontowane w zderzaku pojazdu „mierzą” odległość między pojazdem i przeszkodą.

System emituje sygnały dźwiękowe, których częstotliwość zwiększa się wraz ze zbliżaniem się do przeszkody. Kiedy przeszkoda znajdzie się w odległości około 20-30 centymetrów od pojazdu, sygnał staje się ciągły.

System wykrywa przeszkody z przodu, z tyłu i po bokach pojazdu.

Dopóki pojazd jedzie z prędkością poniżej około 10 km/h, system pomocy przy parkowaniu pozostaje włączony.

System pomocy przy parkowaniu nie ma funkcji, która uwzględnia holowanie przyczepy lub jazdę z dodatkowym wyposażeniem przeznaczonym do przewozu bagażu itp.

Przypadki szczególne

Należy zwrócić uwagę, aby czujniki ultradźwiękowe oznaczone strzałkami 1 nie były niczym pokryte (brud, błoto, śnieg itp.).

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu.

Nie może ona jednak w żadnym wypadku zastąpić kierowcy, który powinien zachować czujność i być odpowiedzialny podczas wykonywania manewrów.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na przeszkody ruchome (jak np. dziecko, zwierzę, wózek, rower itp.) lub przeszkody o niewielkich rozmiarach (kamień, słupek itp.).

Uwaga: jako uzupełnienie sygnałów dźwiękowych wyświetlacz 2 umożliwia pokazanie otoczenia pojazdu.

Należy koniecznie pokonać kilka metrów, zanim uaktywni się wykrywanie boczne.

Kiedy wszystkie strefy mają szare tło, to znaczy, że pojazd jest nadzorowany z każdej strony:

- A : trwa analiza otoczenia wokół pojazdu;

- B: analiza otoczenia pojazdu została przeprowadzona.

Zasada działania

Wykrywana jest większość przedmiotów znajdujących się w pobliżu przodu, tyłu i boków pojazdu.

Zależnie od odległości do przeszkody, zwiększa się częstotliwość sygnału dźwiękowego; brzęczyk emituje ciągły sygnał dźwiękowy, gdy odległość od przeszkody wynosi ok. 20 cm po bokach i około 30 cm z przodu lub z tyłu. Strefy zielone, pomarańczowe i czerwone pojawiają się na wyświetlaczu C.

Wykrywanie przeszkód po bokach

W zależności od ustawienia kół system określa tor jazdy pojazdu i ostrzega przed zagrożeniem zderzenia z przeszkodą 3 znajdującą się z boku pojazdu.

Kiedy system wykrywa przeszkodę z boku pojazdu:

- jeśli istnieje ryzyko zderzenia, rozlega się sygnał dźwiękowy z częstotliwością zwiększającą się w miarę zbliżania do przeszkody aż do przekształcenia się w sygnał ciągły. Strefy zielone, pomarańczowe i czerwone pojawiają się na wyświetlaczu D;

- jeśli nie ma ryzyka zderzenia, nie uruchamia się żaden sygnał przy zbliżaniu do przeszkody. Strefy zielone, pomarańczowe i czerwone będą zakreskowane na wyświetlaczu D.

Uwaga: w przypadku zmiany toru jazdy podczas manewru ryzyko zderzenia z przeszkodą może być zasygnalizowane z opóźnieniem.

W przypadku uderzenia w podwozie samochodu podczas wykonywania manewru (na przykład: uderzenie w słupek, podwyższony krawężnik lub inny element drogi) może nastąpić uszkodzenie pojazdu (np. odkształcenie osi).

W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu Partnerowi marki.

Regulacja

Niektóre parametry można ustawić na ekranie wielofunkcyjnym 4. Zapoznać się z instrukcją obsługi wyposażenia, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji.

Pojazdy wyposażone w system nawigacji

Wybrać „Pojazd”, „System pomocy przy parkowaniu”, „Wykrycie przeszkody”.

Głośność sygnału pomocy przy parkowaniu

Ustawić głośność wspomagania parkowania, naciskając przyciski + lub -.

Dźwięk systemu

Umożliwia wybór dźwięku systemowego.

Wyłączanie dźwięku systemu

Włączanie lub wyłączanie dźwięku pomocy przy parkowaniu.

Uwaga: w przypadku wyłączenia dźwięku system nie będzie emitował dźwiękowego ostrzeżenia w momencie zbliżania się do przeszkody.

Wyłączanie systemu

Włączanie lub wyłączanie pomocy przy parkowaniu.

Pojazdy niewyposażone w system nawigacji

Pojazd na postoju:

- przytrzymaj dłużej przełącznik 5 OK, aby wejść do menu ustawień;

- naciskaj krótko element sterujący 6 w górę lub w dół aż do przejścia do menu „Wspomaganie kierowcy”;

- naciśnij przełącznik 5 OK;

- naciskaj krótko element sterujący 6 w górę lub w dół aż do przejścia do menu „Regulacja systemu pomocy przy parkowaniu”;

- naciśnij przełącznik 5 OK;

- za pomocą elementu sterującego 6 wybierz ustawienia do zmiany;

- naciśnij przełącznik 5 OK.

Kiedy samochód jedzie z prędkością niższą od 10 km/h, niektóre źródła hałasu (motor, ciężarówka, młot pneumatyczny itp.) mogą spowodować włączenie sygnałów dźwiękowych pomocy przy parkowaniu.

Automatyczne wyłączanie systemu pomocy przy parkowaniu

System wyłącza się:

- kiedy prędkość pojazdu jest wyższa niż 10 km/h;

- zależnie od wersji pojazdu, kiedy samochód jest zatrzymany przez czas dłuższy niż około pięć sekund i gdy wykryta jest jakaś przeszkoda (np. jazda w korku itd.);

- kiedy ręczna skrzynia biegów ustawiona jest położeniu neutralnym lub w położeniu N albo P w przypadku automatycznej skrzyni biegów.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje nieprawidłowe działanie, przy każdym włączeniu wstecznego biegu przez około 3 sekundy rozlega się sygnał dźwiękowy, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Skontroluj pomoc parkow.”. Należ skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

FUNKCJE DYNAMICZNE : TYLNA KAMERA I SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PARKOWANIE ''EASY PARK ASSIST''

FUNKCJE DYNAMICZNE : UKŁAD POMOCY PRZY PARKOWANIU