Powrót do listy

POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO: uzupełnianie, napełnianie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uzupełnianie - Napełnianie

Uzupełnianie oleju powinno się odbywać, gdy samochód stoi na płaskim podłożu, a silnik jest wyłączony i zimny (np. przed pierwszym uruchomieniem pojazdu w danym dniu).

- Odkręcić korek 1;

- uzupełnić poziom oleju (pojemność zbiornika między oznaczeniami „MINI” i „MAXI” na bagnecie 2 oznacza ilość od 1,5 do 2 litrów, zależnie od typu silnika);

- odczekać około 20 minut, aż olej spłynie;

- sprawdzić poziom przy pomocy bagnetu 2 (w sposób opisany na poprzedniej stronie).

Po odczytaniu poziomu, należy ponownie wprowadzić bagnet do oporu lub całkowicie dokręcić korek bagnetu.

Przed każdą pracą w komorze silnika koniecznie wyłącz zapłon (odnieś się do punktu „Uruchamianie, wyłączanie silnika” w rozdziale 2).

Nie wolno przekroczyć poziomu MAXIani zapomnieć o dokręceniu korka 1 i umieszczeniu bagnetu w prowadnicy 2.

Dolewanie oleju silnikowego

Użyć lejka lub zabezpieczyć obszar rury wlewu, aby uniknąć wycieku oleju silnikowego do gorącej części komory silnika lub na wrażliwe elementy silnika (np. podzespoły elektryczne).

Ryzyko pożaru.

Przed każdą pracą w komorze silnika koniecznie wyłącz zapłon (odnieś się do punktu „Uruchamianie, wyłączanie silnika” w rozdziale 2).

Nie wolno przekroczyć poziomu MAXIani zapomnieć o dokręceniu korka 1 i umieszczeniu bagnetu w prowadnicy 2.

Dolewanie oleju silnikowego

Użyć lejka lub zabezpieczyć obszar rury wlewu, aby uniknąć wycieku oleju silnikowego do gorącej części komory silnika lub na wrażliwe elementy silnika (np. podzespoły elektryczne).

Ryzyko pożaru.

Przekroczenie maksymalnego poziomu oleju silnikowego

Nie można w żadnym wypadku przekraczać poziomu maksymalnego podczas uzupełniania poziomu oleju: ryzyko uszkodzenia silnika i układu oczyszczania spalin.

W przypadku przekroczenia poziomu maksymalnego nie należy uruchamiać silnika, trzeba poprosić o pomoc Autoryzowanego Partnera marki.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Lampka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń

Uzupełnianie i/lub sprawdzanie poziomu oleju: podczas uzupełniania lub sprawdzania poziomu oleju upewnij się, że olej nie wycieka na elementy silnika.

Nie zapomnij o prawidłowym zamknięciu korka i ponownym wsunięciu wskaźnika poziomu, aby zapobiec rozpryskiwaniu oleju na gorące elementy silnika.

Ryzyko pożaru.

Nie należy uruchamiać silnika w pomieszczeniu zamkniętym: spaliny są trujące.