Powrót do listy

PRZEBICIE OPONY, KOŁO ZAPASOWE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W przypadku przebicia opony

Użytkownik może skorzystać, zależnie od wersji pojazdu, z koła zapasowego lub zestawu do pompowania opon (patrz opis na następnych stronach).

Cecha szczególna

Funkcja „system kontroli ciśnienia w ogumieniu“ nie obejmuje koła zapasowego (symbol koła zastąpionego kołem zapasowym znika z wyświetlacza na tablicy wskaźników).

Patrz paragraf „System kontroli ciśnienia w oponach” w rozdziale 2.

W przypadku parkowania na poboczu należy ostrzec innych użytkowników drogi o obecności pojazdu za pomocą trójkąta ostrzegawczego lub innych elementów sygnalizacyjnych określonych przez lokalne przepisy danego kraju.

W przypadku, gdy koło zapasowe było przechowywane przez wiele lat, należy sprawdzić w stacji obsługi, czy zachowało ono właściwe parametry i czy można je bezpiecznie używać.

Pojazdy wyposażone w koło zapasowe o mniejszym rozmiarze niż pozostałe cztery koła:

- Nie należy nigdy zakładać więcej niż jednego koła zapasowego w tym samym pojeździe.

- Koła pojazdu są większe od koła zapasowego, w związku z czym wysokość prześwitu będzie ograniczona.

- Należy wymienić jak najszybciej koło zapasowe na koło o tym samym rozmiarze, co koło fabryczne.

- Podczas używania tego koła zapasowego prędkość jazdy nie powinna przekraczać prędkości wskazanej na naklejce znajdującej się na obręczy koła.

- Używanie tego koła może spowodować zmianę normalnego zachowania pojazdu. Należy unikać gwałtownego przyspieszania lub zwalniania oraz zmniejszyć prędkość podczas pokonywania zakrętów.

- W przypadku konieczności użycia łańcuchów śniegowych, należy zamontować koło zapasowe na tylnej osi i sprawdzić ciśnienie w oponach.

Koło zapasowe A

Jest umieszczone w bagażniku:

- otworzyć pokrywę bagażnika;

- w zależności od wersji pojazdu podnieść ruchomą podłogę i wykładzinę bagażnika 1;

- odkręcić środkową śrubę 2;

- zależnie od wyposażenia pojazdu, odłączyć złącze 3 pod wykładziną bagażnika, następnie wymontować wzmacniacz audio. Nie podłączyć wzmacniacza audio bez koła zapasowego;

- wyjąć koło zapasowe;

- umieścić koło z przebitą oponą w torbie (patrz „Narzędzia” w rozdziale 5) i umieścić torbę w bagażniku.

Koło zapasowe C

Znajduje się ono pod samochodem.

Od strony bagażnika:

- pojazdy wyposażone w siłownik wspomagania 5: odkręcić trzy śruby mocujące 4 i przesunąć siłownik, aby uzyskać dostęp do pokrywy 7;

- podnieść osłonę 7;

- zdjąć zaślepkę;

- rozwinąć linkę mocującą za pomocą klucza do kół 6 (używanie innych narzędzi może spowodować uszkodzenie mechanizmu). Odkręcić nakrętkę w lewo (ruch B), aby opuścić koło na podłoże.

Nie dotykać układu wydechowego.

Niebezpieczeństwo poparzenia.

Ustawić koło w pozycji pionowej na zewnątrz pojazdu, przełożyć linkę i element 8 przez obręcz koła, aby odpiąć koło.

Aby umieścić koło zapasowe w pojeździe C

Aby można było wykonać tę czynność, linka musi być rozwinięta.

Ustawić koło pionowo, zaworem do siebie. Przełożyć linkę i element 8 przez obręcz koła. Położyć koło, zaworem skierowanym do dołu.

Od strony bagażnika dokręcić maksymalnie nakrętkę w prawo (przeciwnie do ruchu B) w taki sposób, aby zwinąć linkę podtrzymującą koło, jednocześnie uważając, aby koło pozostało w pozycji poziomej, a linka była napięta.

Ponownie założyć zaślepkę, a następnie osłonę 7.

W przypadku pojazdów wyposażonych we wzmacniacz, wstawić wzmacniacz 5 na miejsce. Dokręcić trzy śruby 4.

Koła pojazdu są większe od koła zapasowego, w związku z czym przy wkładaniu przebitego koła na miejsce koła zapasowego wysokość prześwitu będzie ograniczona. Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu, należy uważać na wzniesieniach i przy zjeżdżaniu z chodnika Podczas używania (tylko tymczasowego) koła zapasowego prędkość jazdy nie powinna przekraczać prędkości wskazanej na naklejce, która znajduje się na obręczy koła. Należy wymienić jak najszybciej koło zapasowe na koło o tym samym rozmiarze, co koło fabryczne.

Koło zapasowe D

Znajduje się we wnęce na koło zapasowe, pod pojazdem.

Od strony bagażnika:

- pojazdy wyposażone w siłownik wspomagania 5: odkręcić trzy śruby mocujące 4 i przesunąć siłownik, aby uzyskać dostęp do pokrywy 7;

- podnieść osłonę 7;

- zdjąć zaślepkę;

- Używaj tylko klucza do kół 6 (użycie innego narzędzia może spowodować uszkodzenie mechanizmu), aby odblokować i opuścić kosz na koło zapasowe D. Odkręć nakrętkę w lewo (ruch B), aby opuścić kosz na koło zapasowe;

- pod pojazdem podnieść, następnie nacisnąć (ruch E) uchwyt 9 w celu opuszczenia kosza na ziemię;

- pociągnąć koło D do siebie; plastikowa prowadnica umieszczona pod kołem ułatwia przesuwanie koła;

- zdjąć plastikową prowadnicę z koła przed zamontowaniem go w pojeździe.

Montaż kosza z kołem zapasowym:

- użyć klucza do kół 6, aby całkowicie dokręcić nakrętkę w prawo (ruch B);

- upewnić się, że kosz został prawidłowo zablokowany w odpowiednim położeniu;

- założyć zaślepkę, następnie osłonę 7.

Upewnić się, że kosz z kołem zapasowym jest zablokowany (niezależnie od tego, czy w koszu znajduje się koło zapasowe).

Ryzyko wypadku.

Gdy koło zapasowe znajduje się pod pojazdem, przed podniesieniem pojazdu należy bezwzględnie umieścić koło zapasowe w koszu.

Ryzyko obrażeń.

OBSŁUGA Z PUNKTU WIDZENIA KLIENTA : KOŁO ZAPASOWE/ZESTAW DO POMPOWANIA OPON/BEZPIECZNIKI