Powrót do listy

SYGNAŁ OSTRZEGAJĄCY O UTRACIE CIŚNIENIA W OPONACH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jeśli pojazd jest w niego wyposażony, system ostrzega o utracie ciśnienia w jednej lub w kilku oponach.

System można zidentyfikować za pomocą etykiety 1 umieszczonej w pojeździe.

Zasada działania

System wykrywa utratę ciśnienia w jednej z opon, mierząc szybkość kół podczas jazdy.

Lampka ostrzegawcza  2 zapala się na desce rozdzielczej, aby zasygnalizować niedostateczne ciśnienie (niedopompowana opona, opona itp.).

Warunki działania

System musi zostać zresetowany przy ciśnieniu w oponach równym ciśnieniu pokazanemu na etykiecie ciśnienia w oponach (patrz „Ciśnienie w oponach” w rozdziale 4). W przeciwnym razie system może nie wyświetlać prawidłowego ostrzeżenia w przypadku znacznej utraty ciśnienia w oponach.

Resetowanie należy zawsze wykonywać po sprawdzeniu ciśnienia w czterech zimnych oponach.

System może zadziałać z opóźnieniem lub nie działać prawidłowo w następujących sytuacjach:

- system nie został ponownie uruchomiony po dopompowaniu lub innych przeprowadzonych działaniach dotyczących kół;

- nieprawidłowo zresetowany system: ciśnienie w oponach różni się od ciśnienia zalecanego;

- poważna zmiana obciążenia lub ustawienie ciężaru po jednej stronie pojazdu;

- jazda sportowa z gwałtownym przyspieszeniem;

- jazda po drodze zaśnieżonej lub śliskiej;

- jazda z łańcuchami śniegowymi;

- zamontowanie tylko jednej nowej opony;

- używanie opon nieautoryzowanych przez markę.

Przywracanie wartości ciśnienia odniesienia w oponach

Należy to zrobić:

- Po każdym pompowaniu lub resetowaniu ciśnienia w oponach;

- po wymianie koła;

- po przełożeniu kół.

Ciśnienie w ogumieniu musi odpowiadać bieżącemu użytkowaniu pojazdu (bez obciążenia, z obciążeniem, jazda na autostradzie itp.).

System może nie wykryć nagłej utraty ciśnienia w oponie (pęknięcie opony itp.).

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu.

Funkcja ta nie zastępuje kierowcy. W żadnym wypadku nie zwalnia go z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu. Należy sprawdzać ciśnienie w oponach, w tym także w kole zapasowym, raz w miesiącu.

Procedura ustawianie parametrów początkowych

Zapłon włączony, pojazd stoi:

- naciskaj przycisk 3 niezbędną ilość razy, aby wyświetlić stronę „Ciśnienie kół naciśnij reset”;

- wciśnij i przytrzymaj przycisk OK 4, aby włączyć ustawianie parametrów.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK 4 aż do potwierdzenia zresetowania ciśnienia w oponach. Teraz można rozpocząć jazdę.

Jeżeli pojazd jest wyposażony w system nawigacji, procedura resetowania może być również przeprowadzona za pomocą ekranu multimedialnego: patrz instrukcję obsługi wyposażenia.

Poniższa tabela przedstawia komunikaty związane z procedurą resetowania opon.

Etapy

Komunikaty

Wskazania

-

Ciśnienie kół reset na postoju

Komunikat jest wyświetlany podczas jazdy. Aby zresetować ciśnienie czterech opon, zatrzymaj pojazd.

1

Ciśnienie kół naciśnij reset

Aby zresetować ciśnienie czterech opon, po zatrzymaniu pojazdu naciśnij i przytrzymaj przycisk 4 OK, aby uruchomić resetowanie do momentu wyświetlenia komunikatu „Gdy ciśnienie OK [przytrzymaj]”.

2

Gdy ciśnienie OK [przytrzymaj]

Komunikat miga, wskazując, że system zarejestrował procedurę resetowania. Jeżeli ciśnienie czterech opon zostało prawidłowo ustawione na wartości zalecane na etykiecie (patrz „Ciśnienie w oponach” w rozdziale 4), naciśnij i przytrzymaj przycisk 4 OK do momentu pojawienia się komunikatu „Czynność zakończona”.

3

Czynność zakończona

Procedura resetowania została zakończona pomyślnie. Teraz można rozpocząć jazdę.

Ustawienie ciśnienia w ogumieniu

Ciśnienie w oponach należy regulować przy zimnych oponach (prawidłowe wartości znajdują się na etykiecie umieszczonej na krawędzi drzwi kierowcy).

W przypadku, gdy nie ma możliwości sprawdzenia ciśnienia w oponach zimnych, należy zwiększyć ciśnienie w granicach od 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nie wolno spuszczać powietrza z rozgrzanych opon.

Po każdym dopompowaniu lub ustawieniu ciśnienia opon należy uruchomić ustawianie parametrów początkowych wartości odniesienia ciśnienia opon.

Wymiana kół-opon

Używaj wyłącznie wyposażenia zatwierdzonego przez sieć. W przeciwnym razie system może uruchomić się z opóźnieniem lub nie działać poprawnie (patrz „Opony” w rozdziale 5).

Po każdej wymianie koła/opony należy odpowiednio ustawić ciśnienie opon i uruchomić ustawianie wartości referencyjnej ciśnienia opon.

Koło zapasowe

Jeżeli pojazd posiada takie wyposażenie, należy dostosować ciśnienie opon i uruchomić ustawianie parametrów początkowych ciśnienia opon.

Aerozole do naprawy przebitych opon i zestaw do pompowania opon

Używaj wyłącznie wyposażenia zatwierdzonego przez sieć. W przeciwnym razie system może uruchomić się z opóźnieniem lub nie działać poprawnie (patrz „Ciśnienie w oponach” w rozdziale 4). Po użyciu zestawu pompowania opon należy wyregulować ciśnienie w oponach i zresetować wartość odniesienia ciśnienia.

Błędy związane z ciśnieniem w oponach

Tabela na następnej stronie zawiera komunikaty ostrzegawcze, które pojawiają się na tablicy wskaźników 5, gdy system wykryje błędne ciśnienia w oponach.

Informacje na tablicy wskaźników sygnalizują ewentualne błędy związane z ciśnieniem w oponach (np. spadek ciśnienia w oponie lub przebicie opony).

Lampki kontrolne

Komunikaty

Wskazania

Dopompuj koła i zrób reset

Oznacza to, że wykryto spadek ciśnienia lub przebicie opony. Sprawdź i wyreguluj ciśnienie czterech opon (pomiar należy dokonać przy zimnym oponach) i zresetuj system.

Ustaw ciśnienie i zrób reset

Oznacza to, że resetowanie wartości się nie powiodło. Przed ponownym uruchomieniem procedury resetowania sprawdź i ponownie wyreguluj ciśnienie w oponach.

Ustaw ciśnienie i zrób reset

Oznacza to, że ostatnie resetowanie systemu zostało przeprowadzone ponad 6 miesięcy temu lub ponad około 10 000 km temu. Przed ponownym uruchomieniem procedury resetowania sprawdź i ponownie wyreguluj ciśnienie w oponach.

+ ©

Skontroluj TPW

Informuje o usterce systemu. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

TPW niedostępny

Oznacza to, że w pojeździe zamontowano koło zapasowe o innym rozmiarze, niż rozmiar pozostałych czterech kół. System pozostaje niedostępny, dopóki nie zostanie zamontowane koło o takim samym wymiarze co pozostałe koła. Po zamontowaniu odpowiedniego koła należy wykonać procedurę resetowania.

FUNKCJE DYNAMICZNE : SYSTEM KONTROLI CIŚNIENIA W OPONACH