Powrót do listy

SYSTEM WYKRYWAJĄCY ZMĘCZENIE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kontrola wykrywania zmęczenie jest funkcją, która odgrywa duże znaczenie podczas pokonywania monotonnej trasy (autostrady, drogi szybkiego ruchu itp.).

Funkcja analizuje zachowania kierowcy, aby informować o ryzyku zmęczenia:

- operowanie kierownicą;

- operowanie wyposażeniem pojazdu (kierunkowskazy, spryskiwacze szyb itd.);

- czas jazdy bez robienia przerw;

-...

Funkcja stanowi dodatkową pomoc dla kierowcy w przypadku zmęczenia. Funkcja ta nie zastępuje kierowcy.

Funkcja w żadnym wypadku nie zastępuje kierowcy, który musi zachować czujność i który ponosi odpowiedzialność za prowadzenie samochodu.

Włączanie/włączanie

Pojazdy wyposażone w system nawigacji

Na ekranie multimedialnym 1 wybrać menu „Pojazd”, „Wspomaganie kierowcy”, „Alarm kontroli zmęczenia” następnie „ON” lub „OFF”.

Po włączeniu zapłonu system wyszukuje ustawienia zostawione przy ostatnim wyłączeniu.

Do menu „Wspomaganie kierowcy” można przejść bezpośrednio, wciskając przycisk 2 .

Pojazdy niewyposażone w system nawigacji

- Przy zatrzymanym pojeździe naciśnij długo na przełącznik 3 OK, aby wejść do menu ustawień;

- naciskaj krótko element sterujący 4 w górę lub w dół aż do pojawienia się menu „Wspomaganie kierowcy”. Nacisnąć przełącznik 3 OK;

- naciskaj krótko element sterujący 4 w górę lub w dół aż do przejścia do menu „Alarm kontroli zmęczenia”, po czym naciśnij przełącznik 3 OK;

- nacisnąć ponownie przełącznik 3 OK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Zasada działania

Funkcja ostrzegania jest w stanie gotowości, jeśli:

- pojazd jedzie z prędkością większą niż 60 km/h;

oraz

- Upłynęło około 15 minut od poprzedniego ostrzeżenia.

Funkcja inicjuje alert w przypadku wykrycia powtarzających się oznak zmęczenia kierowcy poprzez analizę sposobu obsługi kierownicy.

W przypadku wykrycia ryzyka zmęczenia na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Alarm zmęczenia zrób przerwę” i brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy.

Nacisnąć przycisk 3 OK, aby usunąć ostrzeżenie.

Zaleca się niezwłoczne zatrzymanie na odpoczynek.

Cecha szczególna:

- Jeżeli alert nie zostanie wyłączony naciśnięciem przycisku 3 OK, brzęczyk ponownie emituje sygnał dźwiękowy;

- funkcja może interpretować niektóre style jazdy (dynamiczna, nieprawidłowa jazda itp.) lub jazdę w określonych warunkach (zły stan drogi) jako oznakę zmęczenia.

Nieprawidłowości w działaniu

Jeżeli system wykryje nieprawidłowość, na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Skontroluj alarm zmęczenia”. Należ skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

FUNKCJE DYNAMICZNE : ALERT SYGNALIZUJĄCY ZMĘCZENIE KIEROWCY