Powrót do listy

SYSTEMY WSPOMAGANIA PARKOWANIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jest to funkcja, która pomaga w wykonaniu manewrów parkowania.

Zdjąć ręce z kierownicy. Wystarczy operować pedałami i dźwignią zmiany biegów.

W każdej chwili można przejąć kontrolę, biorąc w ręce kierownicę.

Włączanie funkcji

Nacisnąć przełącznik 1, gdy pojazd stoi lub jedzie z prędkością około 30 km/h. Wbudowana we włącznik 1 lampka kontrolna zapala się i ekran 2 pojawia się na ekranie wielofunkcyjnym.

Przypadki szczególne

Należy zwrócić uwagę, aby czujniki ultradźwiękowe oznaczone strzałkami 3 nie były niczym pokryte (brud, błoto, śnieg itp.).

Wybór manewru

System może wykonać cztery rodzaje manewrów:

- parkowanie pojazdu tyłem na wolnym miejscu;

- parkowanie prostopadłe w rzędzie aut;

- parkowanie skośne pojazdu;

- wyjazd z miejsca parkingowego tyłem.

Na ekranie wielofunkcyjnym wybrać odpowiedni manewr do wykonania.

Uwaga: po uruchomieniu pojazdu lub po udanym zaparkowaniu równoległym z użyciem systemu, manewrem domyślnie zaproponowanym przez system jest pomoc przy wyjeździe z miejsca parkingowego. W innych przypadkach domyślny manewr należy ustawić na ekranie wielofunkcyjnym.

Zasada działania

Postój

Dopóki prędkość pojazdu nie przekracza 30 km/h, system szuka miejsc do parkowania dostępnych po obu stronach pojazdu.

Kiedy wykryte jest wolne miejsce, wyświetla się na ekranie wielofunkcyjnym oznakowane małą literą „P”. Aby system mógł wykryć miejsce parkingowe, jechać powoli z włączonym kierunkowskazem po stronie wyszukiwanego miejsca parkingowego do momentu pojawienia się komunikatu „Stans” i emisji sygnału dźwiękowego.

Wtedy na ekranie wielofunkcyjnym miejsce jest oznaczone wielką literą „P”.

- Zatrzymać pojazd;

- włączyć wsteczny bieg.

Na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna , której towarzyszy sygnał dźwiękowy;

- puścić kierownicę;

- postępować zgodnie z instrukcjami systemu, które pojawiają się na ekranie wielofunkcyjnym.

Prędkość nie powinna przekraczać 7 km/h.

Zgaśnięcie lampki kontrolnej na tablicy wskaźników i sygnał dźwiękowy informują o zakończeniu manewru.

Wyjazd z miejsca parkingowego tyłem

- Wybrać tryb „Wyjazd równoległy”;

- uruchomić kierunkowskaz po stronie, na którą pojazd ma wyjechać;

- wcisnąć dłużej przełącznik 1 (około 2 sekundy).

Na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna , której towarzyszy sygnał dźwiękowy;

- puścić kierownicę;

- wykonać manewr do przodu i do tyłu, korzystając z ostrzeżeń systemu pomocy przy parkowaniu.

Prędkość nie powinna przekraczać 7 km/h.

Po ustawieniu się w pozycji wygodnej do wyjazdu system wyświetli informację o zakończeniu manewru.

Zgaśnięcie lampki kontrolnej na tablicy wskaźników i sygnał dźwiękowy informują o zakończeniu manewru.

Wstrzymanie manewru

Manewr jest wstrzymany w następujących przypadkach:

- kierowca przejmuje kontrolę nad kierownicą;

- otwierają się drzwi lub klapa bagażnika;

- pojazd zbyt długo stoi;

- przeszkoda na trasie uniemożliwia zakończenie manewru;

- silnik zostaje wyłączony.

Zgaśnięcie lampki kontrolnej na tablicy wskaźników i sygnał dźwiękowy ostrzegają o wstrzymaniu manewru. Aby wznowić manewr, nacisnąć i przytrzymać przełącznik uruchomiający system.

W takim przypadku powód wstrzymania wyświetla się na ekranie wielofunkcyjnym.

Należy upewnić się, czy:

- kierowca nie trzyma kierownicy;

i

- wszystkie drzwi i bagażnik są zamknięte;

i

- żadna przeszkoda nie znajduje się na torze jazdy;

i

- silnik jest uruchomiony.

Anulowanie manewru

Manewr jest przerwany w następujących przypadkach:

- naciśnięcie przycisku włączenia systemu;

- przekroczenie prędkości 7 km/h;

- wykonanie ponad dziesięciu ruchów w przód/w tył podczas manewru;

- czujniki systemu pomocy przy parkowaniu są brudne lub zasłonięte;

- koła pojazdu wpadły w poślizg.

Zgaśnięcie lampki kontrolnej na tablicy wskaźników i sygnał dźwiękowy informują o zakończeniu manewru.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Sprawdzić, czy manewr jest zgodny z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego na wybranych drogach.

- Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na przeszkody ruchome (jak np. dziecko, zwierzę, wózek, rower itp.) lub przeszkody o niewielkich rozmiarach (kamień, słupek itp.).

- System może nie wykryć przedmiotów znajdujących się w martwym punkcie czujników.

- Podczas wykonywania manewrów kierownica może szybko się obracać: nie przekładać przez nią rąk i upewnić się, że żaden przedmiot nie zostanie tam zablokowany.

- Należy zawsze sprawdzić, czy zaproponowane przez system miejsce parkingowe jest dostępne i wolne od przeszkód.

- Systemu należy używać wyłącznie podczas holowania przyczepy lub jazdy z zamontowanym wyposażeniem do przewożenia bagażu.

FUNKCJE DYNAMICZNE : TYLNA KAMERA I SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PARKOWANIE ''EASY PARK ASSIST''