Powrót do listy

DACH OTWIERANY ELEKTRYCZNIE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W celu przesunięcia zasłony 1

Przy włączonym zapłonie:

- Pełne otwarcie: przestawić znak 3 na przycisku 2 w położenie A. Znaki pośrednie odpowiadają trzem pośrednim położeniom otwarcia osłony przeciwsłonecznej;

- zamykanie: obrócić oznaczenie 3 pokrętła 2 do pozycji 0.

W celu przesunięcia otwieranego dachu

Przy włączonym zapłonie:

- otwieranie: przestawić znak 3 na przycisku 2 w położenie B, zależnie od wymaganej odległości otwarcia. Punkty pośrednie odpowiadają pięciu kolejnym położeniom otwarcia;

- zamykanie: obrócić oznaczenie 3 pokrętła 2 do pozycji A.

Cechy szczególne

Wciśnięcie przycisku 2 umożliwia automatyczne ustawienie zasłony w zależności od poziomu otwarcia dachu.

Wciśnięcie przycisku 2, kiedy dach i zasłona są w takiej samej pozycji otwarcia, pozwala na całkowite otwarcie zasłony.

Przejście z położenia 0 bezpośrednio do położenia B powoduje jednoczesne otwieranie zasłony i dachu.

Odpowiedzialność kierowcy podczas postoju lub po zatrzymaniu pojazdu

Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko, niesamodzielną osobę dorosłą lub zwierzę.

Mogłoby ono narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby, uruchamiając silnik, włączając elementy wyposażenia, takie jak na przykład podnośniki szyb lub też zablokować drzwi.

W przypadku przycięcia należy natychmiast odsunąć dach, obracając przycisk 2 całkowicie w prawo (położenie B).

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.

Zdalnie sterowane zamykanie dachu

(zależnie od wersji pojazdu)

Po dwukrotnym szybkim naciśnięciu przycisku blokowania karty RENAULT, szyby i dach zostaną automatyczne zamknięte.

Niemniej jednak zaleca się korzystanie z systemu tylko w przypadku, gdy użytkownik widzi pojazd oraz gdy nikogo nie ma w kabinie.

Przypadki szczególne

Samochód jest wyposażony w mechanizm zapobiegający przycięciu: gdy otwierany dach napotka opór podczas zamykania (gałąź drzewa itp.), zatrzymuje się, następnie cofa się o kilka centymetrów.

Po zamknięciu otwieranego dachu za pomocą nadajnika zdalnego sterowania, wciśnięcie przycisku 2 spowoduje powrót dachu do położenia, w jakim znajdował się przed zamknięciem.

Podczas zamykania dachu należy się upewnić, że żadna część ciała (ramię, ręka itp.) nie wystaje poza obrys samochodu.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.

Środki ostrożności

- Pojazd z ładunkiem umieszczonym na relingach.

Generalnie kiedy dach jest obciążony, wykonywanie czynności z otwieranym dachem jest niewskazane.

Przed otwarciem dachu należy sprawdzić przedmioty i/lub akcesoria (bagażnik do przewozu rowerów, kufer dachowy itd.) zamontowane na relingach: powinny one być prawidłowo rozmieszczone i zamocowane oraz nie utrudniać prawidłowego działania dachu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących wyboru odpowiedniego wyposażenia należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki;

- wysiadając z samochodu należy sprawdzić, czy dach został prawidłowo zamknięty;

- czyścić co trzy miesiące uszczelkę przy użyciu środków wybranych przez nasze służby techniczne;

- nie otwierać otwieranego dachu natychmiast po ustaniu deszczu oraz bezpośrednio po umyciu samochodu.

Nieprawidłowości w działaniu

- Jeżeli nie można zamknąć dachu, ustawić przełącznik 2 w położeniu B, żeby otworzyć dach, a następnie ustawić przełącznik 2 w położeniu 0 aż do całkowitego zamknięcia dachu.

- Jeśli zasłona nie chce się zamknąć, ustawić przełącznik 2 w położeniu A, żeby otworzyć zasłonę, a następnie ustawić przełącznik 2 w położeniu 0 aż do całkowitego zamknięcia zasłony.

Jeśli zamykanie nadal jest blokowane, przytrzymać przełącznik 2 aż do całkowitego zamknięcia.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Uwaga: podczas wykonywania tej czynności funkcja ogranicznika nacisku otwieranego dachu jest wyłączona. Należy skontaktować się jak najszybciej z Autoryzowanym Partnerem marki.