Powrót do listy

ELEKTRYCZNIE OTWIERANA KLAPA BAGAŻNIKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jeśli pojazd jest wyposażony w takie rozwiązanie, klapa blokuje się i odblokowuje równocześnie z drzwiami.

W zależności od pojazdu istnieje kilka sposobów obsługi pokrywy bagażnika:

- karta RENAULT w trybie nadajnika zdalnego sterowania;

- przez elementy sterujące na klapie;

- przez element sterujący na desce rozdzielczej;

- przez funkcję „wolne ręce”.

Na pokrywie bagażnika nie wolno montować żadnych bagażników (do przewozu rowerów, kufrów itp.). Aby zamontować bagażnik, skontaktować się z autoryzowanym dealerem.

Warunki użytkowania

- Unieruchomić pojazd.

- W przypadku obecności lodu/śniegu, które mogą utrudnić otwarcie klapy, należy koniecznie usunąć lód/śnieg, aby zapewnić prawidłowe jej otwarcie.

- W przypadku rozładowania akumulatora lub jego wymiany, klapa musi zostać zamknięta (ręcznie w razie potrzeby), aby przywrócić możliwość działania klapy bagażnika.

Podczas otwierania/zamykania klapy, upewnić się, czy żadna osoba nie znajduje się w pobliżu ruchomych części.

Ryzyko obrażeń.

Otwieranie/Zamykanie

Uruchomienie funkcji elektrycznego otwierania lub zamykania poprzez naciśnięcie przycisku na desce rozdzielczej lub za pomocą karty RENAULT jest sygnalizowane trzema sygnałami dźwiękowymi przed rozpoczęciem zmiany położenia pokrywy bagażnika.

Przy otwieraniu/zamykaniu klapy należy sprawdzić, czy nic nie blokuje działania ruchomych części.

Aby uniknąć uszkodzenia systemu klapy, nie wolno na siłę otwierać lub zamykać klapy, kiedy jest w ruchu.

Przez zewnętrzny system otwierania klapy

Nacisnąć element sterujący 1.

Za pomocą funkcji zdalnego sterowania karty RENAULT

Przy wyłączonym zapłonie przytrzymać dłużej przełącznik 2 karty RENAULT.

Ze względów bezpieczeństwa, czynności otwierania/zamykania należy wykonywać wyłącznie podczas postoju.

Ryzyko obrażeń.

Przez wewnętrzny element sterujący zamykania klapy bagażnika.

Nacisnąć element sterujący 3.

Przez element sterujący na desce rozdzielczej

Nacisnąć dłużej przycisk 4.

Przez funkcję „wolne ręce”.

Funkcja „wolne ręce” pozwala uzyskać dostęp do bagażnika lub zamknąć go, kiedy zajęte są ręce.

Karta RENAULT musi się znajdować w odległości około 1 metra od środkowej części tylnego zderzaka (obszar B). Gdy zapłon pojazdu jest wyłączony, stanąć około 45 cm od tylnego zderzaka, następnie wsunąć i wysunąć stopę ze strefy A.

Czujnik wykryje zbliżanie się a następnie oddalanie stopy i wywołuje otwarcie lub zamknięcie klapy.

Nie zatrzymywać stopy w powietrzu. Ruch należy wykonać w sposób płynny i nie należy dotykać tylnego zderzaka.

Uwaga: otwarta pokrywa bagażnika zaczyna się zamykać po upływie około trzech sekund (co sekundę słychać sygnał dźwiękowy) od momentu wykrycia polecenia zamykania.

Włączanie/wyłączanie funkcji „wolne ręce”

Na ekranie wielofunkcyjnym wybrać menu „Pojazd”, „Ustawienia użytkownika”, a następnie „Otwórz / Zamknij tryb wolne ręce”. wybrać ON„” lub „OFF”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Cechy szczególne użycia funkcji „wolne ręce”

- funkcja „wolne ręce” przestaje być dostępna po kilku dniach braku aktywności lub po około 15 minutach, jeśli samochód jest odblokowany. Aby ją ponownie uruchomić, należy nacisnąć przycisk odblokowujący na karcie RENAULT.

- Funkcja „wolne ręce” jest dostępna tylko wtedy, gdy pojazd jest nieruchomy, a silnik jest wyłączony (i nie został ustawiony w tryb czuwania za pomocą funkcji Stop i Start).

- Funkcja „wolne ręce” może nie działać, jeżeli pojazd jest wyposażony w hak holowniczy lub znajduje się w strefie silnego pola elektromagnetycznego.

Wyłączenie ruchy klapy

W każdej chwili można zatrzymać ruch klapy, krótkim naciśnięciem jednego z elementów sterujących. W zależności od położenia pokrywę bagażnika można całkowicie otworzyć ręcznie.

Jeśli tylna klapa jest unieruchomiona w położeniu pośrednim, następne naciśnięcie wprawi tylną klapę w ruch w kierunku przeciwnym do tego, w którym została zatrzymana.

Tryb ręczny

Po zatrzymaniu klapy można poruszać nią ręcznie.

W dowolnej chwili można wrócić do automatycznej obsługi, naciskając jeden z elementów sterujących.

Wykrywanie przeszkody

Gdy szyba pokrywy bagażnika napotyka przeszkodę (obecność jakiegoś przedmiotu lub części ciała), jej ruch zostaje wstrzymany. W zależności od położenia pokrywę bagażnika można całkowicie otworzyć ręcznie.

Nacisnąć na element sterujący otwierania/zamykania klapy, aby ponownie uruchomić klapę w tym samym kierunku, co przed napotkaniem przeszkody.

Funkcja wykrywania przeszkód wspomaga otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika, ale kierowca nadal ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo tej czynności.

Ograniczenie kąta otwarcia klapy

Można ustawić maksymalną wysokość otwarcia klapy. Będzie się zawsze zatrzymywać w zadanej pozycji:

- otworzyć klapę do położenia pośredniego;

- ustawić ręcznie klapę do wybranej pozycji;

- nacisnąć i przytrzymać przycisk na pokrywie bagażnika sterowanej elektrycznie 3 co najmniej przez trzy sekundy, aby zapisać położenie w pamięci.

Rozlegają się dwa sygnały dźwiękowe, aby poinformować o zapisanym ustawieniu.

Środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem otwierania/zamykania klapy sprawdzić, czy została zachowana wystarczająca odległość umożliwiająca otwarcie klapy. Jeżeli nie, zatrzymać ruch pokrywy bagażnika za pomocą zewnętrznego elementu sterującego i przytrzymać pokrywę bagażnika ręką w odpowiednim położeniu (pokrywę można całkowicie otworzyć ręcznie).

- Jeśli klapa jest w ruchu, a jednocześnie uruchamiany jest silnik, ruch zostaje wstrzymany na kilka sekund, po czym kontynuuje.

- Ograniczyć częste zatrzymywanie ręczne podczas automatycznego ruchy klapy (ryzyko uszkodzenia systemu otwierania).

- System może okresowo nie działać, jeżeli któryś z czujników wbudowanych w tylny zderzak jest zasłonięty (brud, błoto, śnieg, sól drogowa itp.). Wyczyść czujniki. Jeżeli problem nadal występuje, należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

Nieprawidłowości w działaniu

Jeżeli klapa otwierana jest i zamykana bez przerwy przez około minutę, dochodzi do zablokowania ruchu, żeby nie doszło do przegrzania silnika. Po około minucie zaczyna ponownie normalnie działać.

Klapa nie działa, jeśli akumulator jest słabo naładowany. W takim przypadku tylną klapę należy otwierać przy włączonym silniku.

Uwaga: w bardzo niskich temperaturach automatyczne otwieranie może nie działać z powodu przymarznięcia uszczelek tylnej klapy.

Funkcję „wolne ręce” należy wyłączyć przed:

- wjeżdżania do myjni automatycznej;

- ręcznym myciem pojazdu;

- montażem haka holowniczego;

- ...

Nieoczekiwane otwarcie lub zamknięcie pokrywy bagażnika może spowodować obrażenia.

Odpowiedzialność kierowcy podczas postoju lub po zatrzymaniu pojazdu

Nigdy nie należy opuszczać pojazdu ani nie pozostawiać dziecka, niepełnosprawnej osoby lub zwierząt za pokrywą bagażnika, nawet na bardzo krótki czas.

Mogłyby one narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby poprzez uruchomienie silnika lub elementów wyposażenia pojazdu, takich jak elektryczne podnośniki szyb, pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie lub centralny zamek.

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.