Powrót do listy

GODZINA I TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wyświetlacz 1

Pojazdy wyposażone w ekran dotykowy multimedialny, systemy pomocy w nawigacji itp.

Na ekranie wielofunkcyjnym 1 wyświetlany jest czas oraz temperatura zewnętrzna.

Zapoznać się z instrukcją obsługi wyposażenia.

Wskaźnik temperatury zewnętrznej

Cecha szczególna:

Gdy temperatura na zewnątrz jest pomiędzy -3°C a +3°C, napis °C miga (sygnalizując ryzyko gołoledzi).

Wskaźnik temperatury zewnętrznej

Tworzenie się gołoledzi jest związane z wieloma lokalnymi czynnikami meteorologicznymi, jak nasłonecznienie, wilgotność powietrza; samo określenie temperatury powietrza nie może więc być wystarczające, by stwierdzić występowanie gołoledzi na drodze.

Po przerwie w zasilaniu elektrycznym (odłączenie akumulatora, odcięcie kabla zasilającego itp.) zegar automatycznie odzyskuje odpowiednią godzinę po kilku minutach od momentu, kiedy system jest gotowy odbierać informacje GPS.