Powrót do listy

KAMERA COFANIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zasada działania

Przy włączaniu wstecznego biegu kamera 1 umieszczona na pokrywie bagażnika lub tylnej klapie (zależnie od pojazdu) przekazuje widok strefy znajdującej się za pojazdem na ekran wielofunkcyjny 2 wraz z jedną lub dwoma liniami pomocniczymi 34 (linie mogą być ruchome lub nieruchome).

Korzystając z tego systemu należy najpierw obserwować pola pomiaru (ruchome dla toru jazdy i stałe dla odległości). Po wyświetleniu obszaru oznaczonego na czerwono, w celu precyzyjnego zaparkowania należy śledzić obraz z kamery przedstawiający zderzak.

Cecha szczególna

Upewnić się, że kamera nie jest zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, skropliny itd.).

Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc w prowadzeniu pojazdu. W żadnym wypadku nie zwalnia go zatem z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na wąskie przeszkody ruchome (np. dziecko, zwierzę, wózek, rower, kamień, słupek itp.).

Stałe pole pomiaru odległości 3

Stałe pole pomiaru odległości składa się z kolorowych znaczników ABC wskazujących odległość z tyłu pojazdu:

- A (czerwony) na około 30 centymetrów od pojazdu;

- B (żółty) na około 70 centymetrów od pojazdu;

- C (zielony) na około 150 centymetrów od pojazdu.

To pole pomiaru odległości pozostaje stałe i pokazuje tor jazdy samochodu, jeśli jego koła są ustawione na wprost.

Ruchome pole pomiaru odległości 4

Informacja wyświetla się w kolorze niebieskim na ekranie multimedialnym 2. Wskazuje tor jazdy samochodu w zależności od położenia kierownicy.

Włączanie, wyłączanie kamery cofania

Na ekranie multimedialnym 2 wybrać „Pojazd”, „System pomocy przy parkowaniu”, następnie „Kamera widoku wstecznego”. Włączyć lub wyłączyć kamerę cofania i zatwierdzić wybór.

Można również regulować ustawienia obrazu z kamery (jasność, kontrast itd.).

Ekran pokazuje obraz odwrócony, jak w lusterku wstecznym.

Ramki stanowią odwzorowanie rzutu na płaskiej powierzchni. Informacji nie należy uwzględniać, gdy rzut jest wyświetlony na pionowym przedmiocie lub przedmiocie, który znajduje się na ziemi.

Obiekty ukazujące się na skraju pola ekranu mogą być zdeformowane.

W przypadku zbyt silnego natężenia światła (śnieg, pojazd stojący w słońcu…), mogą wystąpić zakłócenia widoczności obrazu z kamery.

Jeśli bagażnik jest otwarty lub źle zamknięty, pojawia się komunikat „Otwarty bagażnik” i obraz znika z kamery.

Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc w prowadzeniu pojazdu. W żadnym wypadku nie zwalnia go zatem z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na wąskie przeszkody ruchome (np. dziecko, zwierzę, wózek, rower, kamień, słupek itp.).