Powrót do listy

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA: elementy sterujące B i C

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elementy sterujące BC

511 Ustawienie temperatury zadanej po stronie lewej i prawej.

6 Usuwanie szronu/zaparowania z tylnej szyby i, zależnie od wersji pojazdu, z lusterek wstecznych.

7 Rozdział powietrza w kabinie.

8 Funkcja «Automatyczna recyrkulacja».

9 Recyrkulacja powietrza.

10 Funkcja „dobra widoczność”.

1218 Prędkość nadmuchu.

13 Funkcja „DUAL”.

Tryby automatyczne 141516.

17 Klimatyzacja.

Kierunkowskazy

Na ekranie 3 wyświetlane są następujące wskaźniki:

1 Aktywny tryb, siła nawiewu i tryb rozdziału powietrza w kabinie (czasowe wyświetlanie po naciśnięciu odpowiedniego elementu sterującego).

2 Temperatura zewnętrzna.

4 Temperatura powietrza po lewej i po prawej stronie.

Tryb automatyczny

Klimatyzacja automatyczna zapewnia (poza wyjątkowymi warunkami eksploatacji) komfort termiczny w kabinie oraz utrzymanie dobrego poziomu widoczności, przy jednoczesnym optymalnym poziomie zużycia paliwa. System ustawia prędkość nawiewu powietrza, rozdział powietrza, recyrkulację powietrza, uruchamianie lub wyłączanie klimatyzacji oraz temperaturę powietrza.

Ten tryb jest wyposażony w trzy programy:

AUTO: optymalny sposób osiągania wybranej temperatury w zależności od warunków zewnętrznych. Nacisnąć na przycisk 15.

SOFT: osiąga wybraną temperaturę w sposób bardziej płynny i cichy. Nacisnąć na przycisk 14.

FAST: zwiększa intensywność wentylacji w kabinie. Ten tryb pozwala zoptymalizować komfort jazdy na tylnych fotelach. Nacisnąć na przycisk 16.

Niektóre przyciski posiadają lampkę kontrolną, która pokazuje stan funkcji.

Zmiana siły nawiewu powietrza

W trybie automatycznym system ustawia siłę nawiewu, dostosowując ją do warunków panujących w kabinie i utrzymując tym samym komfortową atmosferę wewnątrz pojazdu.

Siłę nawiewu można nadal regulować, wciskając przycisk 12 lub 18 lub przesuwając palec w strefie 19 (zależnie od pojazdu).

Regulacja temperatury

Istnieją dwa rodzaje ustawień:

- regulacja jednolita kabiny;

- Funkcja DUAL umożliwia niezależne ustawianie parametrów dla lewej i prawej strony kabiny.

Regulacja jednolita kabiny

Naciskać na element sterujący 11

DUAL ustawienia funkcji

Nacisnąć przycisk 13 klawiatury. Naciskać element sterujący 11, aby ustawić lewą stronę i element sterujący 5 na prawą stronę.

Uwaga: konfiguracja klimatyzacji zależy od trybu wybranego w menu «Multi-Sense» (zapoznać się z informacjami zamieszczony w części «Multi-Sense» w rozdziale 3).

Wyświetlane wartości odpowiadają temperaturze w kabinie.

Podczas uruchomiania samochodu, zwiększenie lub zmniejszenie wartości pojawiającej się na wyświetlaczu w żadnym wypadku nie pozwala na szybsze uzyskanie optymalnej temperatury. System zawsze optymalnie dostosowuje sposób obniżania lub podwyższania temperatury (nawiew powietrza nie uruchamia się natychmiast z maksymalną prędkością: jej zwiększanie następuje stopniowo) może to trwać od kilku sekund do kilku minut.

Ogólnie biorąc, za wyjątkiem szczególnych przypadków, nawiewy w desce rozdzielczej powinny stale pozostawać otwarte.

Funkcja „dobra widoczność“

Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie szronu lub zaparowania z przedniej i tylnej szyby, przednich szyb bocznych i zewnętrznych lusterek wstecznych (zależnie od pojazdu). Jej działanie wiąże się z automatycznym włączeniem klimatyzacji i funkcji usuwania szronu z tylnej szyby oraz, zależnie od wersji pojazdu,elektrycznego usuwania szronu z przedniej szyby.

Wcisnąć przycisk 10, zapala się wbudowana lampka kontrolna.

Nacisnąć przycisk 6 w celu wyłączenia funkcji ogrzewania tylnej szyby, wbudowana lampka kontrolna gaśnie.

Regulacja prędkości nawiewu: nacisnąć przyciski 12 lub 18 lub przesunąć palcem w strefie 19.

W celu wyłączenia tej funkcji, należy wcisnąć:

- ponownie na przycisk 10;

- jeden z przycisków 1415 lub 16.

Włączenie lub wyłączenie klimatyzacji

W automatycznym trybie pracy, system włącza lub wyłącza klimatyzację w zależności od zewnętrznych warunków klimatycznych.

Nacisnąć na przycisk 17, aby:

- włączyć klimatyzację (zapala się lampka kontrolna w strefie 1).

- wyłączyć klimatyzację (gaśnie lampka kontrolna w strefie 1)

Wyłączenie systemu

Aby wyłączyć układ, naciskać przycisk 12 do momentu wyświetlenia komunikatu OFF w strefie 1.

Usuwanie szronu lub zaparowania z tylnej szyby

Wcisnąć przycisk 6, zapala się wbudowana lampka kontrolna. Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie zaparowania z tylnej szyby oraz z ogrzewanych lusterek zewnętrznych (w samochodach posiadających takie wyposażenie).

W celu wyłączenia tej funkcji, należy ponownie wcisnąć przycisk 6. Jeżeli przycisk nie zostanie wciśnięty, funkcja usuwania zaparowania wyłącza się automatycznie.

Zalecane jest korzystanie z jednego z programów automatycznych AUTO, SOFT lub FAST.

W trybie automatycznym (zapalona lampka kontrolna przycisku 1415 lub 16) wszystkimi funkcjami układu klimatyzacji steruje system.

Ustawienia systemowe można w każdej chwili zmienić; w takim przypadku lampka kontrolna przycisku 1415 lub 16 zgaśnie.

Aby powrócić do automatycznego trybu pracy, wybrać jeden z programów AUTO 15, SOFT 14 lub FAST 16.

Zmiana rozdziału nawiewu powietrza w kabinie

Wcisnąć przyciski 7, aby wybrać żądany tryb rozdziału powietrza (pojawia się lampka kontrolna w strefie 1):

Ø Strumień powietrza jest kierowany głównie na dysze usuwania zaparowania przedniej szyby i na szyby boczne przednie.

½ Strumień powietrza jest kierowany głównie do nawiewów deski rozdzielczej.

¿ Strumień powietrza jest kierowany głównie na nogi pasażerów.

Recyrkulacja powietrza

Ta funkcja jest sterowana w sposób automatyczny, ale można ją również włączyć ręcznie.

Uwaga:

- przy włączonej funkcji recyrkulacji, powietrze jest pobierane z kabiny i jego recyrkulacja odbywa się bez pobierania powietrza z zewnątrz;

- recyrkulacja powietrza pozwala na odizolowanie kabiny od czynników zewnętrznych (jazda w obszarze o dużym zanieczyszczeniu powietrza itp.) oraz szybsze obniżenie temperatury w kabinie.

Zastosowanie automatyczne

Wcisnąć przycisk 8 (lampka kontrolna zapala się w strefie 1).

Użycie ręczne

Jedno wciśnięcie przycisku 9 pozwala na wymuszenie recyrkulacji powietrza.

Dłuższe stosowanie recyrkulacji może spowodować powstanie zapachów charakterystycznych dla zamkniętych pomieszczeń oraz zaparowanie szyb.

Zaleca się przejście do automatycznego trybu pracy poprzez ponowne naciśnięcie przycisku 8 lub 9, gdy recyrkulacja nie jest już potrzebna.

Aby wyłączyć funkcję, ponownie nacisnąć przycisk 8 lub 9.

Usuwanie zaparowania-usuwanieszronu ma zawsze pierwszeństwo w stosunku do recyrkulacji powietrza.