Patrz paragraf „Pasy bezpieczeństwa” w rozdziale 1.

Order: 
370
Image: 
Model: