Patrz informacje w punkcie „Zbiornik odczynnika” w rozdziale 1.

Order: 
330
Image: 
Model: