Powrót do listy

MENU USTAWIEŃ OSOBISTYCH POJAZDU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkcja ta umożliwia włączanie/wyłączanie i regulację niektórych funkcji w pojeździe, zależnie od poziomu wyposażenia.

Pojazdy wyposażone w system nawigacji

Dostęp do menu ustawień

Gdy pojazd stoi nieruchomo, na ekranie multimedialnym 1 wybrać menu „Pojazd”, „Ustawienia użytkownika”, aby przejść do różnych ustawień.

Ustawianie parametrów

Wybrać funkcję, którą należy zmienić:

a) Wolne koło w trybie ECO

(patrz akapit „Porady dotyczące jazdy, jazda ECO” w rozdziale 2;

b) odblokowanie drzwi kierowcy;

c) automatyczne blokowanie drzwi podczas jazdy;

d) funkcja zestawu głośnomówiącego;

e) poziom głośności sygnału kierunkowskazów;

f) dźwięk powitalny we wnętrzu pojazdu;

g) dźwięk powitalny wewnątrz;

h) światło punktowe w trybie automatycznym;

i) konfiguracja wskaźnika stylu jazdy.

wybrać „ON” lub „OFF”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

W celu ustawienia funkcji „Natężenie światła kontrolek” wybrać odpowiedni poziom, naciskając „+” lub „-”.

Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia te należy wykonywać na postoju.

Pojazdy niewyposażone w system nawigacji

Dostęp do menu ustawień na wyświetlaczu 2

Przy zatrzymanym pojeździe naciśnij długo na przełącznik 3 OK, aby wejść do menu ustawień.

Ustawianie parametrów

Poruszaj się za pomocą elementu sterującego 4, aby wybrać funkcję, którą należy zmienić:

a) Wolne koło w trybie ECO

(patrz akapit „Porady dotyczące jazdy, jazda ECO” w rozdziale 2;

b) odblokowanie drzwi kierowcy;

c) automatyczne blokowanie drzwi podczas jazdy;

d) funkcja zestawu głośnomówiącego;

e) poziom głośności sygnału kierunkowskazów;

f) dźwięk powitalny we wnętrzu pojazdu;

g) dźwięk powitalny wewnątrz;

h) światło punktowe w trybie automatycznym;

i) konfiguracja wskaźnika stylu jazdy.

= funkcja włączona

< funkcja wyłączona

Po wybraniu wiersza nacisnąć przycisk 3 OK, aby zmienić parametry funkcji.

Dokonać wyboru i potwierdzić go, naciskając i przytrzymując przycisk 3 OK. Wybrana wartość jest oznaczona symbolem ~ umieszczonym przed odpowiednim wierszem.

Aby wyjść z menu, naciśnij element sterujący 4 w górę lub w dół. Kilkukrotne wykonanie tej operacji może okazać się konieczne.

Menu ustawień osobistych pojazdu nie może być używane w czasie jazdy. Po przekroczeniu prędkości 20 km/h, wyświetlacz pokładowy przechodzi automatycznie w tryb komputera pokładowego.