Powrót do listy

NAWIEWY: dysze wylotów powietrza

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nie wolno niczego wprowadzać do układu wentylacji w samochodzie (np. w przypadku pojawienia się nieprzyjemnego zapachu, itd.).

Ryzyko powstania uszkodzeń lub pożaru.

Miejsca z przodu

Kierunek nawiewu

Kierunek prawo/lewo

Ustawić kursor 10.

Kierunek w górę/w dół

Ustawić kursor 10.

Siła nawiewu

Obrócić pokrętło 11:

w położenie : maksymalny przepływ powietrza;

w położenie : zamknięte.

Aby zapobiec powstaniu nieprzyjemnych zapachów w samochodzie, należy stosować wyłącznie systemy przewidziane do tego celu. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Miejsce tylne

Kierunek prawo/lewo

Obrócić wypust 12.

Kierunek w górę/w dół

Obrócić wypust 12.

Siła nawiewu

Obrócić pokrętłem 13.

Do góry: maksymalny przepływ powietrza

Do dołu: zamknięty