Powrót do listy

OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ogranicznik prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w nieprzekraczaniu wybranej prędkości jazdy zwanej prędkością ograniczoną.

Elementy sterujące

1 Przełącznik główny włączania-wyłączania.

2 Sterowanie:

a włączenie funkcji, wprowadzenie prędkości ograniczonej do pamięci i zmiana prędkości ograniczonej na wyższą (+);

b zmiana prędkości ograniczonej na niższą (-).

3 Włączenie funkcji i wywołanie prędkości ograniczonej zapisanej w pamięci (R).

4 Przejście funkcji do trybu czuwania (z wprowadzeniem prędkości ograniczonej do pamięci) (O).

Włączanie funkcji

Nacisnąć przełącznik 1 po stronie . Lampka kontrolna zapala się na pomarańczowo, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Ogranicznik” z kreskami sygnalizującymi dzianie funkcji ogranicznika prędkości i oczekiwanie na zapisanie prędkości ograniczonej.

Aby zapisać bieżącą prędkość, nacisnąć przełącznik 2 po stronie a (+): wartość ograniczenia prędkości zastępuje kreski.

Minimalna prędkość, jaką można zapisać, wynosi 30 km/h.

Można także połączyć ogranicznik prędkości z funkcją „Ostrzeżenie o nadmiernej prędkości” (patrz punkt „Ostrzeżenie o nadmiernej prędkości” w rozdziale 2).

Jazda samochodem

W przypadku, gdy do pamięci jest wprowadzona prędkość ograniczona, dopóki prędkość ta nie zostanie osiągnięta prowadzenie odbywa się w podobny sposób jak w przypadku pojazdu nie posiadającego funkcji ogranicznika prędkości.

Nawet przy dalszym wciskaniu pedału gazu, po przekroczeniu zaprogramowanej prędkości nie będzie możliwe, za wyjątkiem sytuacji szczególnych (patrz paragraf „Przekroczenie prędkości ograniczonej”).

Zmiana zapamiętanej prędkości ograniczonej

Możesz zmienić ustawienie prędkości ograniczonej, powtarzając naciśnięcia przełącznika 2:

- po stronie a (+), aby zwiększyć prędkość;

- po stronie b (-), aby zmniejszyć prędkość.

Przekroczenie prędkości ograniczonej

W każdej chwili możliwe jest przekroczenie prędkości ograniczonej. W tym celu: należy wcisnąć zdecydowanie i mocno pedał gazu (poza „punkt oporu”).

Przez cały czas, gdy prędkość jest przekroczona, wartość prędkości ograniczonej miga na tablicy wskaźników.

Następnie zwolnić pedał gazu: funkcja ogranicznika prędkości staje się ponownie aktywna, gdy pojazd zacznie jechać z prędkością niższą od zapisanej wartości.

Brak możliwości utrzymania wybranej prędkości ograniczonej

Podczas zjeżdżania ze stromego wzniesienia system nie jest w stanie utrzymać ograniczenia prędkości: zaprogramowana prędkość miga na tablicy wskaźników, a brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy w regularnych odstępach czasu.

Funkcja ogranicznika prędkości nie ma żadnego wpływu na działanie układu hamulcowego.

Przejście funkcji do trybu czuwania

Działanie funkcji ogranicznika prędkości zostaje wstrzymane po naciśnięciu przełącznika 4(O). W takim przypadku prędkość ograniczona zostaje zapisana w pamięci i na tablicy wskaźników pojawia się komunikat "W pamięci” oraz wartość zapisanej prędkości.

Wywołanie prędkości ograniczonej

Po zapisaniu prędkości w pamięci, istnieje możliwość wywołania jej poprzez naciśnięcie na przełącznik 3 (R).

Gdy ogranicznik prędkości znajduje się w trybie czuwania, naciśnięcie przycisku a (+) lub przycisku 2 powoduje wznowienie funkcji bez uwzględniania zaprogramowanej prędkości: system uwzględnia aktualną prędkość jazdy.

Wyłączenie funkcji

Funkcja ogranicznika prędkości zostaje przerwana po naciśnięciu przełącznika 1, co powoduje anulowanie zapamiętanej prędkości. Zgaśnięcie pomarańczowej lampki na tablicy wskaźników potwierdza wyłączenie funkcji.