Powrót do listy

OSŁONA PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zwijanie elastycznej części pokrywy przestrzeni bagażowej 1

Nacisnąć uchwyt 2, aby zwolnić zaczepy z gniazd mocujących umieszczonych z obydwu stron bagażnika.

Zwinąć pokrywę bagażnika do połowy, asekurując ją ręką, następnie nacisnąć uchwyt 2, aby zakończyć zwijanie.

Demontaż/montaż pokrywy bagażnika 1

Przesunąć przycisk 3 i unieść jednocześnie prawą stronę (ruch B) zwijacza.

Podnieść lewą część rolki i wymontować cały element.

W celu zamontowania pokrywy przestrzeni bagażowej wykonać opisane czynności w odwrotnej kolejności.

Chowanie pokrywy bagażnika 1

Istnieje możliwość przechowania pokrywy bagażnika 1 pod ruchomą podłogą.

W tym celu umieścić końcówki pokrywy bagażnika 1 w gniazdach 4 po każdej stronie tak, aby uchwyt 2 był widoczny i skierowany do tyłu pojazdu.

Uwaga: pokrywę bagażnika 1można przechowywać tylko z ruchomą podłogą ustawioną w pochylonym położeniu. Nie przechowywać pokrywy bagażnika 1 w gniazdach 4, gdy ruchoma podłoga jest ustawiona w jakiejkolwiek innej pozycji. Patrz akapit „Składanie pokrywy bagażnika” w rozdziale 3.

Pojazdy wyposażone w pokrywę bagażnika

Nie należy kłaść ciężkich lub twardych przedmiotów na pokrywie bagażnika. W razie gwałtownego hamowania lub wypadku mogłyby one stanowić zagrożenie dla osób podróżujących pojazdem.