Powrót do listy

OSTRZEŻENIE O BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkcja wykorzystuje dane przesyłane przez radar 1 i ostrzega kierowcę o odstępie czasowym do poprzedzającego pojazdu, co pozwala zachować bezpieczny odstęp między 2 pojazdami.

Uwaga: Należy zadbać, aby radar 1 nie był niczym zakryty (brud, błoto, śnieg itp.).

System włącza się, gdy samochód porusza się z prędkością od 30 do 200 km/h.

Po uruchomieniu silnika funkcja zachowuje ten sam stan, który został podczas ostatniego wyłączenia silnika.

Włączanie-wyłączanie funkcji

Na ekranie wielofunkcyjnym 2 wybrać menu „Pojazd”, „Wspomaganie kierowcy”, „Alarm zbliżania” następnie wybrać „ON” lub „OFF”.

Do menu Wspomaganie kierowcy można przejść bezpośrednio, wciskając przycisk 3 .

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Zasada działania

Przy uruchamianiu funkcji wskaźnik 4 ostrzega o odległości dzielącej pojazd od pojazdu poprzedzającego.

- A (szary): funkcja nie działa;

- A (zielony): nie wykryto żadnego pojazdu;

- B (zielony): odstęp czasowy jest wyższy lub równy 2 sekundy (odległość między dwoma pojazdami dostosowana do prędkości pojazdu);

- C(pomarańczowy): odstęp czasowy wynosi 1-2 sek. (odległość między dwoma pojazdami jest niewystarczająca);

- D (czerwony): odstęp czasowy jest mniejszy lub równy 1 sek. (odległość między dwoma pojazdami jest zdecydowanie niewystarczająca)

Jeżeli odstęp czasowy między dwoma pojazdami jest krótszy niż 0,5 sekundy, na tablicy wskaźników pojawia się ostrzeżenie 4 i lampka kontrolna D. W pewnych warunkach odstęp czasowy może się nie wyświetlić:

- na zakręcie;

- podczas zmiany pasa ruchu;

- kiedy pojazd poprzedzający jest wystarczająco daleko lub poza zasięgiem czujnika.

W pojazdach posiadających takie wyposażenie niektóre informacje pojawiają się na wyświetlaczu przeziernym.

Funkcja jest niedostępna, kiedy włączony jest adaptacyjny regulatora prędkości.

Wyświetlana wartość ma charakter informacyjny: system nie wpływa na działanie podzespołów pojazdu.

Funkcja nie jest przewidziana do użytku w warunkach miejskich ani do dynamicznego prowadzenia pojazdu (dynamicznie pokonywane zakręty, gwałtowne przyspieszenie i hamowanie itp.).

Funkcja nie ma wpływu na działanie układu hamulcowego.

Strefa radaru musi być czysta i pozostawiona w nienaruszonym stanie, aby zapewnić należyte działanie systemu.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Czynności/naprawy systemu

- W przypadku zderzenia zgodność radaru może ulec zmianie i jego działanie może być zakłócone. Wyłączyć funkcję i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

- Wszystkie czynności (naprawy, wymiana części itd.) w obrębie radaru muszą wykonywać wykwalifikowani specjaliści.

Jedynie partner marki jest upoważniony do naprawy systemu.

Sytuacje, kiedy działanie systemu jest zakłócone

Działanie systemu może być zakłócone przez pewne warunki i okoliczności, takie jak:

- złożona infrastruktura (tunel itp.);

- złe warunki pogodowe (śnieg, grad, gołoledź itp).

Ryzyko wyświetlenia fałszywych alarmów.

Ostrzeżenie o bezpiecznym odstępie