Powrót do listy

OSTRZEŻENIE O NADMIERNEJ PRĘDKOŚCI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ostrzeżenie o nadmiernej prędkości z rozpoznawaniem znaków drogowych informuje kierowcę o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości na danej drodze.

Zasada działania

System wykrywa znaki przy drodze i wyświetla ograniczenia prędkości.

Wykorzystuje głównie informacje pochodzące z kamery 1 zamontowanej na przedniej szybie za lusterkiem wstecznym.

Uwaga: przednia szyba nie może być zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, zaparowanie itd.).

System wykorzystuje również informacje przekazywane przez system nawigacji w pojazdach, które są w niego wyposażone.

Kiedy ogranicznik prędkości jest aktywny, istnieje możliwość dostosowania zadanej ograniczonej prędkości do prędkości wyświetlanej przez system.

W przypadku przekroczenia prędkości ograniczonej zmienia się sposób wyświetlania znaku (znaki stają się czerwone lub kółko wokół znaku zaczyna migać), aby o tym poinformować.

Pojazdy wyposażone w system nawigacji

- Kiedy pojazd porusza się po kraju, w którym jednostki prędkości różnią się od jednostek używanych przez pojazd, system wyświetla znak ograniczenia prędkości w jednostce kraju, jak również prędkość przeliczoną na jednostkę tablicy wskaźników pojazdu.

- W krajach, w których prędkość jest dodatkowo ograniczana w czasie deszczu na niektórych rodzajach dróg, system może zmienić prędkość ograniczoną po kilku sekundach używania wycieraczek na przedniej szybie.

Szczególne sytuacje

System nie uwzględnia ograniczeń wyjątkowych, takich jak ograniczenia w dni najwyższego zanieczyszczenia powietrza.

W pojazdach posiadających takie wyposażenie niektóre informacje pojawiają się na wyświetlaczu przeziernym.

Włączanie-wyłączanie systemu

Pojazdy wyposażone w system nawigacji

Z ekranu wielofunkcyjnego 2 wybrać menu „Pojazd”, „Wspomaganie kierowcy”, „Ustawienia alarmu prędkości”, następnie wybrać „ON” lub „OFF”.

Do menu Wspomaganie kierowcy można przejść bezpośrednio, wciskając przycisk 3 .

Zgodnie z lokalnymi przepisami i po uruchomieniu takiej funkcji można ustawić „strefy zwiększonej czujności”. System ostrzega o odległości dzielącej od tej strefy oraz podczas jazdy już w samej strefie.

Pojazdy niewyposażone w system nawigacji

- Przy zatrzymanym pojeździe naciśnij długo na przełącznik 5 OK, aby wejść do menu ustawień;

- naciskaj krótko element sterujący 6 w górę lub w dół aż do przejścia do menu „Wspomaganie kierowcy”. Naciśnij przełącznik 5 OK;

- naciskaj krótko element sterujący 6 w górę lub w dół aż do przejścia do menu „voor snelheid”, po czym naciśnij przełącznik 5 OK;

- nacisnąć przycisk OK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Zmiana zapamiętanej prędkości ograniczonej

Jeśli prędkość zadana ogranicznika prędkości jest inna niż prędkość wykryta, należy długo nacisnąć przełącznik 4:

- po stronie a (+), aby zwiększyć prędkość zadaną do prędkości wykrytej;

- po stronie b (-), aby zmniejszyć prędkość zadaną do prędkości wykrytej.

Nieprawidłowości w działaniu

System może nie wykryć ograniczenia prędkość, jeśli:

- przednia szyba nie jest czysta;

- kamera jest oślepiona przez słońce;

- widoczność jest niewystarczająca (noc, mgła itp.);

- znaki są nieczytelne (śnieg itp.) lub zakryte (przez inny pojazd lub drzewa);

- dane pochodzące z systemu nawigacji są nieaktualne.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Kierowca powinien zawsze dostosować prędkość do warunków ruchu na drodze niezależnie od wskazań systemu.

System umożliwia wykrywanie znaków ograniczenia prędkości maksymalnej i nie wykrywa innych znaków ruchu drogowego.

Kierowca nie powinien ignorować znaków, które nie są wykrywane przez system i musi przestrzegać w pierwszej kolejności znaków i zaleceń kodeksu ruchu drogowego.

W przypadku złej widoczności (mgła, śnieg, szron itp.) system może nie wskazać odpowiedniego ograniczenia prędkości.

Kierowca powinien zawsze dostosować swoją prędkość do warunków ruchu drogowego niezależnie od wskazań systemu.

Ostrzeżenie o przekroczonej prędkości