Powrót do listy

OSTRZEŻENIE O ZMIANIE PASA RUCHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wykorzystując informacje przesyłane przez kamerę 1, funkcja ostrzega kierowcę o przejechaniu przez przerywaną lub ciągłą linię bez włączonego kierunkowskazu.

Uwaga: przednia szyba nie może być zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, zaparowanie itd.).

W pojazdach posiadających takie wyposażenie niektóre informacje pojawiają się na wyświetlaczu przeziernym.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

System ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu nie koryguje toru jazdy pojazdu.

Włączanie/włączanie

Pojazdy wyposażone w system nawigacji

Na ekranie multimedialnym 2 wybrać menu „Pojazd”, „Wspomaganie kierowcy”, „System ostrzegający o zmianie pasa ruchu” następnie „ON” lub „OFF”.

Do menu „Wspomaganie kierowcy”można przejść bezpośrednio, wciskając przycisk 3 .

Pojazdy niewyposażone w system nawigacji

Użyć przełącznika 4.

Czynność

Kiedy funkcja jest aktywna, na tablicy wskaźników wyświetlają się wskaźniki widoczności 5 linii na lewo i na prawo.

Funkcja ostrzegania jest w stanie gotowości, jeśli:

- prędkość jest wyższa niż 70 km/h;

oraz

- wskaźniki linii 5 są koloru zielonego lub białego (zależnie od pojazdu).

Funkcja uruchamia alarm, jeśli jedna linia zostanie przekroczona bez włączenia kierunkowskazu.

Funkcja sygnalizuje kierowcy:

- poprzez emisję sygnału dźwiękowego;

i

- wskaźnik sygnalizujący przekroczenie linii na tablicy wskaźników zmienia kolor na czerwony.

Warunki nieuruchomienia komunikatu alarmującego

- Włączenie kierunkowskazu na krócej niż ok. dwie sekundy przed zmianą pasa ruchu;

- zbyt szybkie przekroczenie linii;

- jazda po linii;

- przy wchodzeniu w zakręt funkcja umożliwia delikatne ścięcie zakrętu;

- światła awaryjne włączone;

-...

Regulacje

Pojazdy wyposażone w system nawigacji

Na ekranie multimedialnym 2 wybrać „Pojazd”, „Wspomaganie kierowcy”, „Ust. alarmu toru jazdy”, następnie:

- głośność: regulacja głośności ostrzeżenia. W tym celu należy wybrać jeden z pięciu poziomów;

- czułość: poziom czułości wykrywania linii. W tym celu wybrać:

- „Mała” linia wykryta przy przekroczeniu;

- „Średnia” linia wykryta przy zbliżaniu;

- „wysoki” linia wykryta w pobliżu.

Pojazdy niewyposażone w system nawigacji

- Przy zatrzymanym pojeździe naciśnij długo na przełącznik 6 OK, aby wejść do menu ustawień;

- naciskaj krótko element sterujący 7 w górę lub w dół aż do przejścia do menu „Wspomaganie kierowcy”. Naciśnij przełącznik 6 OK;

- naciskać element sterujący 7 w górę lub w dół aż do pojawienia się menu „Ustawienia Alarm śledzenia toru jazdy”, następnie nacisnąć przycisk 6 OK;

- Głośność: regulacja głośności ostrzeżenia. W tym celu należy wybrać jeden z trzech poziomów;

- czułość: poziom czułości wykrywania linii. W tym celu wybrać:

- „Mała” linia wykryta przy przekroczeniu;

- „Średnia” linia wykryta przy zbliżaniu;

- „wysoki” linia wykryta w pobliżu.

Nieprawidłowości w działaniu

W przypadku nieprawidłowego działania na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Skontroluj alarm toru jazdy”, a wskaźniki widoczności linii na lewo i prawo znikają z tablicy wskaźników.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Czynności/naprawy systemu

- W przypadku zderzenia istnieje ryzyko przestawienia kamery, co może wpłynąć na działanie systemu. Należy wyłączyć funkcję i skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

- Wszystkie czynności (naprawy, wymiana części, modyfikacje przedniej szyby itp.) w obrębie kamery muszą wykonywać wykwalifikowani specjaliści.

Jedynie partner marki jest upoważniony do naprawy systemu.

Sytuacje, kiedy działanie systemu jest zakłócone

Działanie systemu może być zakłócone przez pewne warunki i okoliczności, takie jak:

- zanieczyszczona przednia szyba (brud, lód, śnieg, skropliny itp.);

- złożona infrastruktura (tunel itp.);

- złe warunki atmosferyczne (śnieg, grad, gołoledź itp.);

- słaba widoczność (noc, mgła itp.);

- oznaczenia dróg, które są zużyte, które mają zbyt mały kontrast lub są w zbyt dużej odległości od siebie (częściowo zatarte linie itp.);

- oślepienie (rażące słońce, światła pojazdów nadjeżdżających z przeciwka itp.);

- droga jest wąska, kręta lub pofalowana (wiele zakrętów itp.);

- samochód jedzie w małym odstępie za innym pojazdem znajdującym się na tym samym pasie ruchu.

Ryzyko fałszywych ostrzeżeń lub braku ostrzeżeń

Układ ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu