Powrót do listy

POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO: uzupełnianie, napełnianie, wymiana

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uzupełnianie - Napełnianie

Uzupełnianie oleju powinno się odbywać, gdy samochód stoi na płaskim podłożu, a silnik jest wyłączony i zimny (np. przed pierwszym uruchomieniem pojazdu w danym dniu).

- Odkręcić korek 1;

- uzupełnić poziom oleju (pojemność zbiornika między oznaczeniami poziomu minimalnego i maksymalnego na bagnecie 2 od 1,5 do 2 litrów; zależnie od typu silnika);

- odczekać około 20 minut, aż olej spłynie;

- sprawdzić poziom przy pomocy bagnetu 2 (w sposób opisany na poprzedniej stronie).

Po odczytaniu poziomu, należy ponownie wprowadzić bagnet do oporu lub całkowicie dokręcić korek bagnetu.

Nie wolno przekroczyć poziomu Max ani zapomnieć o dokręceniu korka 1 i odłożeniu bagnetu 2 na miejsce.

Przed każdą pracą w komorze silnika koniecznie wyłącz zapłon (odnieś się do punktu „Uruchamianie, wyłączanie silnika” w rozdziale 2).

Dolewanie oleju silnikowego

Użyć lejka lub zabezpieczyć obszar rury wlewu, aby uniknąć wycieku oleju silnikowego do gorącej części komory silnika lub na wrażliwe elementy silnika (np. podzespoły elektryczne).

Ryzyko pożaru.

Przed każdą pracą w komorze silnika koniecznie wyłącz zapłon (odnieś się do punktu „Uruchamianie, wyłączanie silnika” w rozdziale 2).

Nie wolno przekroczyć poziomu „Max” ani zapomnieć o dokręceniu korka 1 i odłożeniu bagnetu 2 na miejsce.

Dolewanie oleju silnikowego

Użyć lejka lub zabezpieczyć obszar rury wlewu, aby uniknąć wycieku oleju silnikowego do gorącej części komory silnika lub na wrażliwe elementy silnika (np. podzespoły elektryczne).

Ryzyko pożaru.

Wymiana oleju w silniku

Częstotliwość: patrz książka przeglądów pojazdu.

Pojemność układu

Patrz książka przeglądów pojazdu lub skonsultować się z przedstawicielem marki.

Sprawdzać zawsze poziom oleju silnikowego za pomocą bagnetu pomiarowego, w sposób opisany powyżej (nie może być on nigdy poniżej poziomu „Min” ani powyżej poziomu „Max” zaznaczonego na bagnecie).

Przekroczenie maksymalnego poziomu oleju silnikowego

Nie można, w żadnym wypadku, przekraczać poziomu maksymalnego podczas uzupełniania poziomu oleju : ryzyko uszkodzenia silnika lub katalizatora.

Jeśli przekroczony jest poziom „Max”, nie uruchamiać silnika i zwrócić się do ASO.

Jakość oleju silnikowego

Patrz książka przeglądów pojazdu.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Lampka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń.

Uzupełnianie oleju: Przy uzupełnianiu poziomu oleju należy zwrócić uwagę, by cząsteczki oleju nie dostały się na elementy silnika, gdyż może to spowodować pożar. Nie wolno zapomnieć o dokładnym dokręceniu korka, w przeciwnym razie istnieje również ryzyko pożaru, jeżeli cząsteczki oleju przedostaną się na rozgrzane części silnika.

Nie należy uruchamiać silnika w pomieszczeniu zamkniętym: spaliny są trujące.

Wymiana oleju w silniku: w przypadku wymiany oleju przy rozgrzanym silniku istnieje niebezpieczeństwo poparzeń na skutek wycieku oleju.