Powrót do listy

PRZEBICIE OPONY, KOŁO ZAPASOWE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W przypadku przebicia opony

Użytkownik może skorzystać, zależnie od wersji pojazdu, z koła zapasowego lub zestawu do pompowania opon (patrz opis na następnych stronach).

Cecha szczególna

Funkcja „system kontroli ciśnienia w ogumieniu“ nie obejmuje koła zapasowego (symbol koła zastąpionego kołem zapasowym znika z wyświetlacza na tablicy wskaźników).

Patrz część „System kontroli ciśnienia w oponach” w rozdziale 2.

W przypadku parkowania na poboczu należy ostrzec innych użytkowników drogi o obecności pojazdu za pomocą trójkąta ostrzegawczego lub innych elementów sygnalizacyjnych określonych przez lokalne przepisy danego kraju.

Wyłączyć funkcję „wolne ręce” przed przystąpieniem do ręcznego mycia pojazdu, skorzystaniem z koła zapasowego lub haka holowniczego.

Nieoczekiwane otwarcie lub zamknięcie pokrywy bagażnika może spowodować obrażenia.

W przypadku, gdy koło zapasowe było przechowywane przez wiele lat, należy sprawdzić w stacji obsługi, czy zachowało ono właściwe parametry i czy można je bezpiecznie używać.

Pojazdy wyposażone w koło zapasowe o mniejszym rozmiarze niż pozostałe cztery koła:

- Nie należy nigdy zakładać więcej niż jednego koła zapasowego w tym samym pojeździe.

- Koła pojazdu są większe od koła zapasowego, w związku z czym wysokość prześwitu będzie ograniczona.

- Należy wymienić jak najszybciej koło zapasowe na koło o tym samym rozmiarze, co koło fabryczne.

- Podczas używania tego koła zapasowego prędkość jazdy nie powinna przekraczać prędkości wskazanej na naklejce znajdującej się na obręczy koła.

- Używanie tego koła może spowodować zmianę normalnego zachowania pojazdu. Należy unikać gwałtownego przyspieszania lub zwalniania oraz zmniejszyć prędkość podczas pokonywania zakrętów.

- W przypadku konieczności użycia łańcuchów śniegowych, należy zamontować koło zapasowe na tylnej osi i sprawdzić ciśnienie w oponach.

Koło zapasowe A

Znajduje się w bagażniku.

W celu wyjęcia go należy:

- otworzyć bagażnik;

- obrócić przyciski blokujące 1 przy krawędziach ruchomej podłogi 2 o ćwierć obrotu;

- podnieść ruchomą podłogę 2 za pomocą uchwytu 3;

- odkręcić środkową śrubę mocującą 6 umieszczoną (zależnie od pojazdu) pod podnośnikiem 4, obracając ją w lewo;

- wyjąć zestaw narzędzi 5;

- w pojazdach wyposażonych w głośnik niskotonowy wymontuj ten element 7 i umieść go po lewej stronie bagażnika;

- wyjąć koło zapasowe.

Wyjąć i ponownie podłączyć głośnik niskotonowy 7, zachowując ostrożność. Nieostrożne użycie może zakłócić prawidłowe funkcjonowanie elementów elektrycznych lub elektronicznych głośnika niskotonowego.

Koło zapasowe B

Znajduje się w bagażniku.

W celu wyjęcia go należy:

- otworzyć bagażnik;

- obrócić przyciski blokujące 1 przy krawędziach ruchomej podłogi 2 o ćwierć obrotu;

- podnieść ruchomą podłogę 2 za pomocą uchwytu 3;

- podnieś pokrywę 8 i złożyć ją na bok;

- odkręcić środkowe mocowanie 9 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara;

- wyjąć koło zapasowe;

- dokręcić środkowe mocowanie 9 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara;

- przestawić ruchomą podłogę 2 i zablokować przyciski blokujące 1 w gniazdach.

Koła pojazdu są większe od koła zapasowego, w związku z czym przy wkładaniu przebitego koła na miejsce koła zapasowego wysokość prześwitu będzie ograniczona. Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu, należy uważać na wzniesieniach i przy zjeżdżaniu z chodnika Podczas używania (tylko tymczasowego) koła zapasowego prędkość jazdy nie powinna przekraczać prędkości wskazanej na naklejce, która znajduje się na obręczy koła. Należy wymienić jak najszybciej koło zapasowe na koło o tym samym rozmiarze, co koło fabryczne.