Powrót do listy

STEROWANE ZAWIESZENIE ADAPTACYJNE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sterowane zawieszenie adaptacyjne umożliwia automatycznie dostosowanie zawieszenia do warunków i stylu jazdy.

Wybór trybu predefiniowanego

Z menu ekran wielofunkcyjnego 1 wybrać predefiniowany tryb jazdy.

Konfiguracja zawieszenia zależy od trybu wybranego w menu „Multi-Sense” (Patrz paragraf „Multi-Sense” w rozdziale 3).

Nieprawidłowości w działaniu

W przypadku nieprawidłowości w działaniu system automatycznie przechodzi na tryb „Neutral” „Multi-Sense”.

Jeśli tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Skontroluj syst. ster. zawiesz.” i towarzyszy mu zapalenie się lampki kontrolnej, należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.