Powrót do listy

SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA POJAZDU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

- ABS (system zapobiegający blokowaniu kół);

- ESC system kontroli toru jazdy z kontrolą podsterowności na zakrętach i układem antypoślizgowym;

- wspomaganie nagłego hamowania;

- aktywne hamowanie awaryjne;

- wspomaganie prowadzenia pojazdu z przyczepą;

- system pomocy przy ruszaniu pod górę;

- tylne koła kierownicze.

Inne systemy wspierające jazdę są opisane w dalszej części.

ABS (system zapobiegający blokowaniu kół)

Podczas gwałtownego hamowania, system ABSpozwala uniknąć zablokowania kół, a więc umożliwia kontrolę nad drogą hamowania oraz panowanie nad pojazdem.

W takich warunkach, możliwe jest wykonanie manewrów mających na celu uniknięcie przeszkody podczas hamowania. Ponadto, system ten pozwala zoptymalizować drogę hamowania, zwłaszcza na nawierzchni o słabej przyczepności (mokra jezdnia,...).

Każde uruchomienie się systemu objawia się drganiem pedału hamulca. System ABS nie pozwala w żadnym wypadku na polepszenie parametrów „fizycznych” związanych z przyczepnością opon do nawierzchni. Zasady ostrożnej jazdy powinny być zatem koniecznie przestrzegane (zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, itp.).

Funkcje ta stanowią dodatkową pomoc w sytuacjach krytycznych, umożliwiając dostosowanie zachowania pojazdu do szczególnych warunków jazdy.

Funkcje nie zastępują kierowcy. Ich obecność nie zwiększa możliwości samochodu i nie powinna skłaniać kierowcy do jazdy z większą prędkością. System w żadnym wypadku nie zastępuje kierowcy, który powinien zachować czujność i prowadzić pojazd w sposób odpowiedzialny (kierowca powinien być zawsze przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w czasie jazdy).

W razie konieczności gwałtownego hamowania, zalecane jest silne i ciągłe wciśnięcie pedału hamulca. Nie jest konieczne kilkakrotne wciskanie pedału hamulca (pompowanie). System ABS będzie dostosowywał siłę stosowaną w układzie hamulcowym.

Nieprawidłowości w działaniu:

- © i x świeci się na tablicy wskaźników wraz z komunikatem „Skontroluj ABS”, „Skontroluj układ hamulcowy” i „Skontroluj ESC”: oznacza, że układ ABS, układ ESC oraz układ awaryjnego hamowania jest wyłączony. Działanie układu hamulcowego jest nadal zapewnione;

- x, D, © i ® świecą się na tablicy wskaźników i pojawia się komunikat „Usterka układu hamulcowego”: oznacza to usterkę elementów układu hamulcowego.

W obu przypadkach należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

Lampka kontrolna ® informuje o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu, ze względu na bezpieczeństwo podróżujących nim osób, jeżeli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Wyłączyć silnik i nie uruchamiać go ponownie. Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Zapewnione jest częściowe działanie układu hamulcowego. Niemniej jednak wiąże się to z niebezpieczeństwem w przypadku nagłego hamowania oraz wymusza konieczność natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli tylko pozwalają na to warunki drogowe. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

System kontroli toru jazdy ESC z kontrolą podsterowności na zakrętach i układem antypoślizgowym

System kontroli toru jazdy ESC

System ten pozwala na zachowanie kontroli nad pojazdem w sytuacjach krytycznych (uniknięcie zderzenia z przeszkodą, utrata przyczepności na zakręcie...).

Zasada działania

Czujnik w kierownicy pozwala na rozpoznanie toru jazdy wybranego przez kierowcę.

Inne czujniki rozmieszczone w pojeździe określają rzeczywisty kierunek, w którym porusza się pojazd.

System porównuje polecenia kierowcy z rzeczywistym torem jazdy samochodu i w razie potrzeby wprowadza niezbędne korekty, włączając hamulce poszczególnych kół i/lub zmieniając moc silnika, w przypadku uruchomienia systemu na tablicy wskaźników miga lampka kontrolna .

Kontrola podsterowności

Funkcja ta optymalizuje działanie systemu ESC w przypadku wyraźnej·podsterowności (utrata przyczepności przedniego zawieszenia).

Układ antypoślizgowy

System ten ma na celu ograniczenie ślizgania się kół napędowych oraz kontrolę pojazdu w trakcie ruszania, przyspieszania lub zwalniania.

Zasada działania

Za pomocą czujników w kołach, system przez cały czas mierzy i porównuje prędkość kół napędowych, wykrywając ich poślizg. Jeżeli jedno z kół zaczyna się ślizgać, system włącza hamulec tego koła. Funkcja hamowania działa do chwili, gdy osiągnięta prędkość obrotowa zapewni właściwą przyczepność koła do nawierzchni.

Działanie systemu ma również na celu dostosowanie prędkości obrotowej silnika do przyczepności opon do nawierzchni, niezależnie od wciskania pedału przyspieszenia.

Uwaga: w niektórych sytuacjach (jazda po miękkiej nawierzchni: śnieg, błoto itp. lub jazda z zamontowanymi łańcuchami śniegowymi) system może ograniczyć moc silnika, aby poprawić trakcję kół napędowych.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje nieprawidłowość w działaniu, na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „Skontroluj ESC”, zapala się lampka kontrolna © i lampka kontrolna .

W takim przypadku ESC i układ antypoślizgowy są wyłączone. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Wspomaganie nagłego hamowania

System ten stanowi uzupełnienie układu ABS, który przyczynia się do skrócenia drogi hamowania.

Zasada działania

System umożliwia wykrycie sytuacji wymagającej nagłego hamowania. W takim przypadku zostaje natychmiast włączona maksymalna siła wspomagania i możliwe jest uruchomienie regulacji ABS.

Działanie systemu ABS podczas hamowania jest podtrzymywane, dopóki pedał hamulca nie zostanie zwolniony.

Zapalenie się świateł awaryjnych

Światła te mogą włączyć się w przypadku silnego hamowania, zależnie od wersji pojazdu.

Uprzedzanie hamowania

Zależnie od wersji pojazdu, w przypadku szybkiego puszczenia pedału przyspieszenia, system uprzedza hamowanie w celu zmniejszenia drogi hamowania.

Przypadki szczególne

Podczas używania regulatora prędkości:

- podczas używania pedału przyspieszenia, system może się uruchomić, gdy pedał zostanie zwolniony;

- jeśli pedał przyspieszenia nie jest używany, system nie zostanie uruchomiony.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje nieprawidłowość w działaniu, na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „Skontroluj układ hamulcowy“ i zapala się lampka kontrolna ©.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Funkcje ta stanowią dodatkową pomoc w sytuacjach krytycznych, umożliwiając dostosowanie zachowania pojazdu do szczególnych warunków jazdy.

Funkcje nie zastępują kierowcy. Ich obecność nie zwiększa możliwości samochodu i nie powinna skłaniać kierowcy do jazdy z większą prędkością. System w żadnym wypadku nie zastępuje kierowcy, który powinien zachować czujność i prowadzić pojazd w sposób odpowiedzialny (kierowca powinien być zawsze przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w czasie jazdy).

Aktywne hamowanie awaryjne

Przy pomocy radaru 1 system określa odległość, która dzieli go od pojazdu poprzedzającego i ostrzega kierowcę, jeśli istnieje zagrożenie zderzenia czołowego. Może celowo wyhamować, aby ograniczyć szkody wynikające ze zderzenia.

Uwaga: zwrócić uwagę, aby czujnik 1 nie był zanieczyszczony (pyłem, błotem, śniegiem itd.).

Zasada działania

W przypadku wykrycia ryzyka uderzenia czołowego podczas jazdy z prędkością od 30 do 140 lub 150 km/h (w zależności od pojazdu) na tablicy wskaźników zapala się lampka ostrzegawcza 2, której towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Jeśli kierowca wciśnie pedał hamulca, a system wykryje ryzyko zderzenia, siła hamowania jest zwiększona.

Jeśli kierowca nie reaguje natychmiast po ostrzeżeniu, a zderzenie staje się nieuchronne, system uruchamia hamowanie.

System wykrywa tylko pojazdy poruszające się w tym samym kierunku. System może w szczególności nie wykryć motocykla, ponieważ trudno jest przewidzieć jego tor jazdy.

Włączanie/wyłączanie systemu

W przypadku pojazdów wyposażonych w system nawigacji

Na ekranie multimedialnym 3 wybrać menu „Pojazd”, „Wspomaganie kierowcy”, „Ham. Aktywne” następnie „ON” lub „OFF”.

Do menu „Wspomaganie kierowcy” można przejść bezpośrednio, wciskając przycisk 4 .

W przypadku pojazdów niewyposażonych w system nawigacji

- przy zatrzymanym pojeździe naciśnij długo na przełącznik 5 OK, aby wejść do menu ustawień;

- naciskaj krótko element sterujący 6 w górę lub w dół aż do przejścia do menu „Wspomaganie kierowcy”. Naciśnij przełącznik 5 OK;

- naciskaj krótko element sterujący 6 w górę lub w dół aż do przejścia do menu „Ham. Aktywne”, po czym naciśnij przełącznik 5 OK.

Naciśnij ponownie przełącznik 5 OK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję:

= funkcja włączona

< funkcja wyłączona

Przy wyłączeniu systemu na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna .

System ponownie się uruchamia po każdym włączeniu zapłonu w pojeździe.

Warunki zablokowania systemu

System się nie włącza:

- dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji neutralnej lub na biegu jałowym;

- włączony jest hamulec parkingowy;

- pojazd jest na zakręcie.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje usterkę, na tablicy wskaźników wyświetla się lampka ostrzegawcza , której towarzyszy komunikat „Hamowanie aktyw. Wyłączone”.

Istnieją dwie możliwości:

- działanie systemu zostaje czasowo wstrzymane (na przykład: radar zasłonięty przez kurz, błoto, śnieg itp.). W takim przypadku należy zaparkować pojazd i wyłączyć silnik. Oczyścić aktywną powierzchnię radaru. Po następnym uruchomieniu silnika lampka ostrzegawcza i komunikat znikną;

- w przeciwnym razie może to być spowodowane obecnością innej usterki. Należ skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Aktywne hamowanie awaryjne

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Czynności/naprawy systemu

- W przypadku zderzenia zgodność radaru może ulec zmianie i jego działanie może być zakłócone. Należy wyłączyć funkcję i skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

- Wszystkie czynności (naprawy, wymiana części, poprawki lakiernicze) w obrębie radaru muszą wykonywać wykwalifikowani specjaliści.

Jedynie partner marki jest upoważniony do naprawy systemu.

Sytuacje, kiedy działanie systemu jest zakłócone

Działanie systemu może być zakłócone przez pewne warunki i okoliczności, takie jak:

- złożona struktura otoczenia (metalowy most itp.);

- złe warunki pogodowe (śnieg, grad, gołoledź itp).

Ryzyko hamowania w niespodziewanych momentach.

Aktywne hamowanie awaryjne

Ograniczenia działania systemu

- System reaguje wyłącznie na pojazdy w ruchu lub takie, które widział w ruchu.

- Pojazd poruszający się w odwrotnym kierunku nie powoduje uruchomienia żadnego ostrzeżenia ani nie wpływa na funkcjonowanie systemu.

- Okolice radaru muszą być czyste i niezmieniane, aby zagwarantować poprawne działanie systemu.

- System może nie działać tak skutecznie w przypadku pojazdów o niewielkich rozmiarach, takich jak motocykle, rowery.

Wyłączenie funkcji

Należy wyłączyć funkcję, jeżeli:

- nie działają światła stopu;

- przód pojazdu został uderzony lub uszkodzony;

- pojazd jest holowany (awaria).

Przerwanie funkcji

W każdej chwili można wyłączyć funkcję aktywnego hamowania. W tym celu należy szybko wcisnąć pedał przyspieszenia lub obrócić kierownicę tak, jak w trakcie wykonywania manewru omijania przeszkody.

W przypadku nieprawidłowego działania system należy wyłączyć i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Wspomaganie prowadzenia pojazdu z przyczepą

System umożliwia zachowanie kontroli nad pojazdem podczas holowania pojazdu (zależnie od pojazdu).

Wykrywa drgania wytwarzane przez ciągnięcie przyczepy w szczególnych warunkach jazdy.

Warunki działania

- Hak holowniczy musi zostać zatwierdzony przez ASO;

- linka powinna być zatwierdzony przez autoryzowanego partnera marki;

- zaczep musi być podłączony do pojazdu;

Zasada działania

Funkcja stabilizuje pojazd przez:

- hamowanie asymetryczne kół przednich w celu zmniejszenia drgań powodowanych przez przyczepę;

- hamowanie czterech kół i ograniczenie momentu obrotowego silnika w celu zmniejszenia prędkości pojazdu aż do usunięcia drgań.

Lampka kontrolna miga na tablicy wskaźników w celu powiadomienia o tym kierowcy.

Jeśli zajęta jest linka holownicza, ale bez przyczepy (np. do zamocowania bagażnika na rowery, bagażnik z oświetlaniem itp.), funkcja może działać w szczególnych warunkach jazdy, jak w koleinach.

Ryzyko zmniejszenia prędkości pojazdu.

System pomocy przy ruszaniu pod górę

System wspomaga kierowcę podczas ruszania na wzniesieniu (zależnie od kąta nachylenia). Uniemożliwia on przemieszczenie się pojazdu w tył, powodując automatyczne zaciągnięcie hamulców, gdy kierowca zwolni pedał hamulca, aby wcisnąć pedał przyspieszenia.

Działanie systemu

System działa tylko wtedy, gdy dźwignia zmiany biegów jest ustawiona w innym położeniu niż neutralne (położenie inne niż N lub P w wersjach z automatyczną skrzynią biegów), a pojazd stoi nieruchomo (wciśnięcie pedału hamulca)

System utrzymuje pojazd w tym położeniu przez około 2 sekundy. Następnie hamulce zostają zwolnione (pojazd zaczyna jechać, stosownie do stopnia pochyłości terenu).

System pomocy przy ruszaniu pod górę nie może całkowicie zapobiec przemieszczaniu się pojazdu w tył we wszystkich sytuacjach (bardzo duże pochyłości terenu, itd.).

We wszystkich przypadkach kierowca może włączyć pedał hamulca i zapobiec w ten sposób przemieszczeniu się pojazdu do tyłu.

System pomocy przy ruszaniu pod górę nie powinien być używany po dłuższym postoju pojazdu: należy wtedy skorzystać z pedału hamulca.

Zadaniem tej funkcji nie jest unieruchomienie pojazdu w sposób trwały.

W razie potrzeby należy wcisnąć pedał hamulca, aby zatrzymać pojazd.

Kierowca powinien zachować szczególną ostrożność podczas jazdy po śliskiej nawierzchni lub nawierzchni o małej przyczepności.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.

Tylne koła kierownicze

W przypadku pojazdów posiadających takie wyposażenie, system ten pozwala, w czasie jazdy, na skręcenie tylnych kół w zależności od warunków jazdy: przy małej prędkości system ułatwia wykonywanie manewrów, a przy większej prędkości optymalizuje stabilność pojazdu.

Podczas jazdy z małą prędkością, tylne koła są ustawione w kierunku przeciwnym do przednich kół (rysunek A), aby zwiększyć możliwość wykonywania manewrów. Funkcja ta jest użyteczna przy miejskim trybie jazdy, podczas wykonywania manewrów na parkingu...

Podczas jazdy z większą prędkością tylne koła ustawiają się w tym samym kierunku co przednie (rysunek B ), aby zwiększyć stabilność pojazdu. Funkcja ta jest użyteczna podczas zmiany pasów, przy wjeżdżaniu w zakręt...

Uwaga: konfiguracja systemu (elastyczność itp.) zależy od trybu wybranego w menu „Multi-Sense” (patrz punkt „Multi-Sense” w rozdziale 3).

Nieprawidłowości w działaniu

- Jeżeli lampka kontrolna © wraz z komunikatem „Skontroluj ukł. kierowniczy” wyświetla się na tablicy wskaźników, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki: skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

- Jeżeli na tablicy wskaźników wyświetli się lampka kontrolna ® i komunikat „Usterka układu kierowniczego”, oznacza to uszkodzenie urządzeń hamujących.

Lampka kontrolna ® sygnalizuje konieczność natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

W przypadku uderzenia w podwozie (np. najechania na słupek, krawężnik, itp.), samochód może ulec uszkodzeniu (odkształcenie osi).

W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu Partnerowi marki.