Powrót do listy

TYLNA KANAPA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ręczne składanie oparć

Należy upewnić się, czy fotele przednie są wystarczająco przesunięte do przodu.

Ustawić zagłówki bocznych foteli w górnym położeniu. Aby uzyskać całkowicie płaską podłogę, wymontować środkowy zagłówek.

Pociągnij dźwignię 1 i opuść oparcie A.

Przed złożeniem każdego tylnego fotela:

- w wersjach 4-drzwiowych zapiąć pas bezpieczeństwa odpowiedniego fotela, wsuwając zatrzask w klamrę;

- w wersjach kombi nie zapinać pasa bezpieczeństwa danego fotela.

Zapobiegnie to przycięciu pasa bezpieczeństwa w momencie ustawiania fotela w pionowym położeniu.

W każdym przypadku należy sprawdzić prawidłowe działanie pasów bezpieczeństwa.

Rozkładanie oparcia

Aby ponownie zamontować oparcie, postępować w odwrotnej kolejności.

Zamontować oparcie i zatrzasnąć je na jego wsporniku.

Ze względów bezpieczeństwa, regulacje te należy przeprowadzać na postoju.

W przypadku dwumiejscowej konfiguracji kanapy, ze złożonym małym oparciem A, używanie środkowego siedzenia jest zabronione, ponieważ nie można zapiąć pasa bezpieczeństwa (zamki pasa są niedostępne).

Przy ponownym rozkładaniu oparcia, należy zwrócić uwagę, czy jest ono prawidłowo zablokowane.

W przypadku używania pokrowców foteli, należy sprawdzić, czy nie przeszkadzają one w zablokowaniu oparcia.

Należy sprawdzić prawidłowe ułożenie pasów.

Konieczne jest również ponowne ustawienie zagłówków.

Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności przy tylnych fotelach, należy sprawdzić, czy nic nie blokuje mocowań (część ciała pasażera, zwierzę, żwir, kawałki materiału, zabawki, itp.).

Automatyczne składanie oparć (położenie na równo z podłogą)

Należy upewnić się, czy fotele przednie są wystarczająco przesunięte do przodu.

Podnieść zagłówki bocznych foteli na maksymalną wysokość i wymontować zagłówek środkowego fotela.

Od strony bagażnika, pociągając za element sterujący 2, możesz automatycznie odblokować oparcia tylnej kanapy, aby uzyskać płaską podłogę.

Warunki użytkowania

- Pojazd na postoju;

- otwarta pokrywa bagażnika;

- odblokowane tylne pasy.

Nieprawidłowości w działaniu

Kiedy spełnione są wszystkie warunki użytkowania, a mimo to fotel się nie składa, należy skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności przy tylnych fotelach, należy sprawdzić, czy nic nie blokuje mocowań (część ciała pasażera, zwierzę, żwir, kawałki materiału, zabawki, itp.).