Powrót do listy

ZAGŁÓWKI TYLNE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Położenie użytkowe A

Podnieść maksymalnie zagłówek, aby użyć go w pozycji górnej. Sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

Składanie zagłówka B

Wcisnąć przycisk 1 i opuścić całkowicie zagłówek.

Zagłówek całkowicie opuszczony znajduje się w pozycji złożonej: nie wolno go składać, gdy na danym miejscu siedzi pasażer.

Składanie zagłówka środkowego siedzenia C

Wcisnąć wypust 2 i całkowicie opuścić zagłówek.

Zagłówek całkowicie opuszczony znajduje się w pozycji złożonej: nie wolno go składać, gdy na danym miejscu siedzi pasażer.

Zagłówki są elementami wyposażenia wpływającymi na bezpieczeństwo jazdy. Powinny być zawsze prawidłowo zamontowane i ustawione w oparciach foteli. Górna część zagłówka powinna znajdować się jak najbliżej czubka głowy.