Powrót do listy

CIŚNIENIE W OGUMIENIU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Naklejka A

Aby ją przeczytać, należy otworzyć drzwi kierowcy.

Sprawdzanie wartości ciśnienia powinno się odbywać przy zimnych oponach.

W przypadku, gdy nie ma możliwości sprawdzenia ciśnienia w zimnych oponach, należy zwiększyć zalecane ciśnienie w granicach od 0,2 do 0,3 bara (lub 3 PSI). Nie wolno spuszczać powietrza z rozgrzanych opon.

Pojazd wyposażony w system ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach

W przypadku zbyt niskiego ciśnienia (przebicie opony, niedostateczne ciśnienie itp.) zapala się lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników. Patrz paragraf „Sygnał ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach” w rozdziale 2.

Ze względów bezpieczeństwa oraz w poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa.

W razie konieczności dokonania wymiany opon w samochodzie należy montować wyłącznie opony tej samej marki, rozmiaru, typu i kształtu bieżnika.

Powinny: mieć nośność i indeks prędkości przynajmniej takie, jak w oponach oryginalnych lub spełniać zalecenia autoryzowanego dealera.

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może zagrażać bezpieczeństwu i naruszyć zgodność pojazdu.

Ryzyko utraty kontroli nad pojazdem.

B: ciśnienie w kołach przednich podczas jazdy po innej nawierzchni niż autostrada lub gdy w pojeździe znajdują się mniej niż 4 osoby.

C: ciśnienie w ogumieniu w kołach tylnych podczas jazdy nie po autostradzie lub gdy w pojeździe znajdują się mniej niż 4 osoby.

D: ciśnienie w ogumieniu w kołach przednich podczas jazdy po autostradzie lub przy dużym obciążeniu.

E: ciśnienie w ogumieniu w kołach tylnych podczas jazdy po autostradzie lub przy dużym obciążeniu.

Bezpieczeństwo związane z oponami i korzystanie z łańcuchów: patrz informacje na temat czynności obsługowych i zasad korzystania z łańcuchów śniegowych w części „Opony” rozdziału 5.

Pojazd używany z pełnym obciążeniem (maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu wraz z obciążeniem) i ciągnący przyczepę

Maksymalna prędkość powinna być ograniczona do 100 km/h, a ciśnienie w oponach zwiększone o 0,2 bara.

Aby zapoznać się z masami, patrz paragraf „Masy“ w rozdziale 6.

Ryzyko pęknięcia opony.