Powrót do listy

ELEMENT STERUJĄCY PRĘDKOŚCIĄ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jego działanie jest związane z automatyczną skrzynią biegów.

Dźwignia zmiany biegów 1

Wyświetlacz 3 znajdujący się na tablicy wskaźników informuje o położeniu dźwigni biegów.

P: postój

R: bieg wsteczny

N: położenie neutralne

D: jazda do przodu

Uruchomienie silnika

Informacje dotyczące uruchamiania silnika podano w paragrafie „Uruchamianie, wyłączanie silnika” w rozdziale 2.

W celu przestawienia dźwigni z położenia P, należy koniecznie wcisnąć pedał hamulca przed naciśnięciem na przycisk odblokowujący 2.

Wciskając pedał hamulca (lampka kontrolna c na wyświetlaczu 3 gaśnie), przestawić dźwignię z pozycji P.

Ustawienie dźwigni sterującej w położeniu D lub R może odbywać się wyłącznie w czasie postoju, należy wówczas wcisnąć pedał hamulca, zdjąwszy uprzednio nogę z pedału przyspieszenia.

Prowadzenie pojazdu

Podczas jazdy, naciskać pedał gazu mocniej lub słabiej, w zależności od żądanej prędkości.

Na biegu wstecznym światła cofania włączają się (przy włączonym zapłonie) w momencie włączenia biegu wstecznego.

Uruchomienie pojazdu nastąpi wyłącznie po odłączeniu przewodu zasilającego od pojazdu.

Pojazd uruchomi się wyłącznie wtedy, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P.

Ustawić dźwignię 1 w pozycji D lub R.

Pojazd rozpocznie jazdę od momentu zdjęcia nogi z pedału hamulca (bez naciskania pedału gazu).

Utrudnienie w prowadzeniu pojazdu

Po stronie kierowcy, należy koniecznie używać dywanika przeznaczonego do danego pojazdu, mocując go założonymi łącznikami, i regularnie sprawdzać jego zamocowanie. Nie stosować wielu dywaników. Ryzyko zablokowania pedałów.

Zatrzymanie samochodu

Po zatrzymaniu samochodu, należy ustawić dźwignię w pozycji P: koła napędowe są zablokowane mechanicznie.

Zaciągnąć hamulec ręczny.

Nieprawidłowości w działaniu

Jeśli przy uruchamianiu silnika dźwignia zostaje zablokowana w położeniu P podczas wciskania pedału hamulca i przycisku odblokowującego 2, istnieje możliwość ręcznego zwolnienia dźwigni. W tym celu, odpiąć osłonę 4 przy podstawie dźwigni.

Nacisnąć jednocześnie oznaczenie 7 i przycisk odblokowujący 2 znajdujący się na dźwigni.

W przypadku uderzenia w podwozie pojazdu podczas wykonywania manewru (na przykład: uderzenie w słupek, podwyższony krawężnik lub inny element drogi), może nastąpić uszkodzenie pojazdu (np. odkształcenie osi), układu elektrycznego lub akumulatora trakcyjnego.

Nie należy dotykać elementów obwodu lub ewentualnych wycieków czy płynów.

W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu Partnerowi marki.

Ryzyko poważnych obrażeń ciała lub porażenia prądem elektrycznym mogące skutkować śmiercią.

Na postoju, zależnie od stopnia nachylenia terenu i/lub obciążenia pojazdu, może okazać się konieczne przesunięcie dźwigni dodatkowo o dwa położenia i ustawienie dźwigni w położeniu P.