Powrót do listy

KAMERA COFANIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zasada działania

Po włączeniu biegu wstecznego, kamera 1 znajdująca się na klapie tylnej przesyła widok otoczenia pojazdu z tyłu na wyświetlacz multimedialny 2 wraz z jednym lub dwoma wymiarami 34 (ruchomym i stałym).

Korzystając z tego systemu należy najpierw obserwować pola pomiaru (ruchome dla toru jazdy i stałe dla odległości). Po wyświetleniu obszaru oznaczonego na czerwono, w celu precyzyjnego zaparkowania należy śledzić obraz z kamery przedstawiający zderzak.

Ruchome pole pomiaru odległości 3

Jest pokazane w kolorze niebieskim na ekranie 2. Wskazuje tor jazdy samochodu w zależności od położenia kierownicy.

Stałe pole pomiaru odległości 4

Stałe pole pomiaru odległości składa się z kolorowych znaczników ABC wskazujących odległość z tyłu pojazdu:

- A (czerwony) na około 30 centymetrów od pojazdu;

- B (żółty) na około 70 centymetrów od pojazdu;

- C (zielony) na około 150 centymetrów od pojazdu.

To pole pomiaru odległości pozostaje stałe i pokazuje tor jazdy samochodu, jeśli jego koła są ustawione na wprost.

Cecha szczególna

Upewnić się, że kamera nie jest zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, skropliny itd.).

Włączanie i wyłączanie kamery cofania

Na wyświetlaczu multimedialnym 2 wybrać „Menu”, „Parametr”, „Pomoc przy parkowaniu”, a następnie „Ustawienia kamery tylnej”. Włączyć lub wyłączyć kamerę cofania i zatwierdzić wybór przez zaznaczenie opcji „Zakończ”.

Można również regulować ustawienia obrazu z kamery (jasność, kontrast itd.).

Ekran pokazuje odwrócony obraz.

Pola pomiaru odległości to odwzorowanie rzutu na płaską powierzchnię podłoża; informacje z tych pól należy pominąć, gdy nakładają się one na przeszkodę pionową lub ustawioną na ziemi.

Obiekty ukazujące się na skraju pola ekranu mogą być zdeformowane.

W przypadku zbyt silnego natężenia światła (śnieg, pojazd stojący w słońcu…), mogą wystąpić zakłócenia widoczności obrazu z kamery.

Jeśli bagażnik jest otwarty lub niedomknięty, wyświetlany jest komunikat „Otwarty bagażnik” i znika obraz z kamery.

Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc w prowadzeniu pojazdu. W żadnym wypadku nie zwalnia go zatem z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na wąskie przeszkody ruchome (np. dziecko, zwierzę, wózek, rower, kamień, słupek itp.).