Patrz paragraf „Przednie fotele” w rozdziale 1.

Order: 
210
Image: 
Model: