Powrót do listy

OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ogranicznik prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w nieprzekraczaniu wybranej prędkości jazdy zwanej prędkością ograniczoną.

Elementy sterujące

1 Przełącznik główny Włączaniewyłączanie.

2 Włączenie funkcji, wprowadzenie prędkości ograniczonej do pamięci i zmiana prędkości ograniczonej na wyższą (+).

3 Zmiana prędkości ograniczonej na niższą (-).

4 Przejście funkcji do trybu czuwania (z wprowadzeniem prędkości ograniczonej do pamięci) (O).

5 Włączenie wraz z wywołaniem prędkości ograniczonej wprowadzonej do pamięci (R).

Włączanie funkcji

Nacisnąć przełącznik 1 po stronie . Lampka kontrolna  6 zaczyna się świecić na pomarańczowo, a na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „Ogranicznik” oraz kreski, co oznacza, że funkcja ogranicznika prędkości jest włączona i można zapisać wartość prędkości ograniczonej.

W celu zapisania bieżącej prędkości należy wcisnąć przełącznik 2 (+): prędkość ograniczona zastępuje kreski, a ograniczenie zostaje potwierdzone zapaleniem się lampki kontrolnej Ð na pomarańczowym tle.

Minimalna prędkość, jaką można zapisać, wynosi 30 km/h.

Jazda samochodem

W przypadku, gdy do pamięci jest wprowadzona prędkość ograniczona, dopóki prędkość ta nie zostanie osiągnięta prowadzenie odbywa się w podobny sposób jak w przypadku pojazdu nie posiadającego funkcji ogranicznika prędkości.

Od momentu uzyskania przez pojazd zapisanej prędkości, wciskanie pedału gazu nie umożliwi przekroczenia zaprogramowanej prędkości, z wyjątkiem sytuacji szczególnych (patrz paragraf „Przekroczenie prędkości ograniczonej”).

Zmiana zapamiętanej prędkości ograniczonej

Można zmieniać prędkość ograniczoną poprzez kolejne naciskanie na:

- przełącznik 2 (+) w celu zwiększenia prędkości;

- przełącznik 3 (-) w celu zmniejszenia prędkości.

Funkcja ogranicznika prędkości nie ma żadnego wpływu na działanie układu hamulcowego.

Przekroczenie prędkości ograniczonej

W każdej chwili możliwe jest przekroczenie prędkości ograniczonej. W tym celu: należy wcisnąć zdecydowanie i mocno pedał gazu (poza „punkt oporu”).

Gdy prędkość zostaje przekroczona, wartość ograniczenia miga na tablicy wskaźników i rozlega się sygnał dźwiękowy.

Następnie zwolnić pedał gazu: funkcja ogranicznika prędkości staje się ponownie aktywna, gdy pojazd zacznie jechać z prędkością niższą od zapisanej wartości.

Brak możliwości utrzymania wybranej prędkości ograniczonej

W przypadku zjazdu z dużego wzniesienia system nie jest w stanie utrzymać prędkości ograniczonej na zadanym poziomie: informacja o zapamiętanej prędkości miga na tablicy wskaźników w celu powiadomienia o tym kierowcy.

Przejście funkcji do trybu czuwania

Działanie funkcji ogranicznika prędkości zostaje wstrzymane po naciśnięciu na przełącznik 4 (O). W takim przypadku, prędkość ograniczona zostaje zapisana w pamięci i na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „W pamięci” oraz wartość zapisanej prędkości.

Przejście do trybu czuwania zostaje potwierdzone zgaśnięciem lampki kontrolnej Ð na pomarańczowym tle i zapaleniem się lampki kontrolnej .

Wywołanie prędkości ograniczonej

Po zapisaniu prędkości w pamięci, istnieje możliwość wywołania jej poprzez naciśnięcie na przełącznik 5 (R).

Podczas wywoływania zapamiętanej prędkości, włączenie ogranicznika zostaje potwierdzone zapaleniem się lampki kontrolnej Ð na pomarańczowym tle.

Gdy ogranicznik znajduje się w trybie czuwania, wciśnięcie przełącznika 2 (+) powoduje ponowne uaktywnienie funkcji, bez uwzględnienia wartości prędkości zapisanej w pamięci: w takim przypadku prędkością zadaną jest prędkość, z którą jedzie pojazd.

Wyłączenie funkcji

Funkcja ogranicznika prędkości zostaje przerwana po naciśnięciu przełącznika 1, co powoduje anulowanie zapamiętanej prędkości. Zgaśnięcie wyświetlanej lampki kontrolnej ( lub Ð) na tablicy wskaźników potwierdza wyłączenie funkcji.