Powrót do listy

OPONY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Opony są jedynym elementem samochodu, mającym bezpośrednią styczność z nawierzchnią drogi, dlatego też niesłychanie duże znaczenie ma dbałość o ich dobry stan.

Niezbędne jest przestrzeganie zasad kodeksu drogowego, obowiązujących w danym kraju.

Użytkowanie opon

Należy dbać o dobry stan opon. Ich bieżnik powinien mieć określoną głębokość. Opony atestowane przez nasze służby techniczne są wyposażone we wskaźniki zużycia 1 czyli specjalne nadlewy gumowe wtopione w bieżnik opony.

W przypadku gdy bieżniki opon zostaną starte aż do poziomu nadlewów, stają się one widoczne 2: należy wówczas koniecznie wymienić opony, ponieważ głębokość bieżnika nie przekracza 1,6 mm, co powoduje, że opony tracą przyczepność na mokrej nawierzchni.

Przeciążenie samochodu, pokonywanie długich tras po autostradach w czasie upału, jak również częsta jazda po złych nawierzchniach są czynnikami przyspieszającymi zużycie opon i wpływającymi na bezpieczeństwo jazdy.

Zdarzenia występujące podczas jazdy, takie jak „uderzenia w krawężnik“, mogą spowodować uszkodzenia opon i obręczy kół, jak również wywołać zmiany ustawienia geometrii przedniego lub tylnego zawieszenia. W takim przypadku należy zlecić wykonanie kontroli kół i geometrii Autoryzowanemu Partnerowi marki.

Ciśnienie powietrza w oponach

Należy przestrzegać ciśnienia w ogumieniu, należy je sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu i przed każdą dłuższą podróżą (patrz naklejka przyklejona na krawędzi drzwi kierowcy).

Patrz paragraf „Ciśnienie w oponach” w rozdziale 4.

Sprawdzanie ciśnienia powinno się odbywać przy zimnych oponach: nie należy brać pod uwagę wyższych wartości ciśnienia, mogących wystąpić podczas upałów lub po jeździe ze znaczną szybkością.

W przypadku, gdy nie ma możliwości sprawdzenia ciśnienia w oponach zimnych, należy zwiększyć zalecane wartości w granicach od 0,2 do 0,3 bara (lub 3 PSI).

Nie wolno spuszczać powietrza z rozgrzanych opon.

Pojazd wyposażony w system ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach

W przypadku zbyt niskiego ciśnienia (przebicie, niedopompowanie itp.) na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna . Patrz «Sygnał ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach» w rozdziale 2.

Zbyt niskie ciśnienie może doprowadzić do przedwczesnego zużycia i przegrzania się opon oraz mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo jazdy:

- grozi pogorszeniem przyczepności opony do nawierzchni drogi,

- powoduje ryzyko pęknięcia lub uszkodzenia bieżnika opony,

Ciśnienie w oponach zależy od obciążenia samochodu i prędkości jazdy. Wyrównać ciśnienie w zależności od warunków eksploatacji (patrz naklejka znajdująca się na krawędzi drzwi kierowcy).

Uwaga: brakujący lub źle przykręcony kapturek na zaworze może pogorszyć szczelność opon i spowodować spadek ciśnienia.

Zawsze należy używać kapturków na zaworach identycznych jak oryginalne i dokręcać je do oporu.

Przekładanie kół

Ta czynność nie powinna być praktykowana.

Wymiana opon

Ze względów bezpieczeństwa oraz w poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa.

W razie konieczności dokonania wymiany opon w samochodzie, należy montować wyłącznie opony tej samej marki, rozmiaru, typu i kształtu bieżnika.

Powinny: mieć nośność i indeks prędkości przynajmniej takie jak w oponach oryginalnych lub spełniać zalecenia autoryzowanego dealera.

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może zagrażać bezpieczeństwu i naruszyć zgodność pojazdu.

Ryzyko utraty kontroli nad pojazdem.

Jazda zimą

Łańcuchy na koła

Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest zakładanie łańcuchów na tylne koła.

Założenie opon większych niż opony montowane fabrycznie w samochodzie uniemożliwia montaż łańcuchów.

Opony „zimowe“

Radzimy założyć tego typu opony na cztery koła, dla zapewnienia optymalnej przyczepności samochodu.

Uwaga: te opony mają czasami tylko jeden kierunek obrotu i jeden indeks prędkości maksymalnej, którego wartość może być niższa od wartości maksymalnej prędkości pojazdu.

Opony z kolcami

Mogą być stosowane tylko przez czas ograniczony i zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Należy zawsze stosować się do lokalnie obowiązujących przepisów, regulujących kwestię dopuszczalnej maksymalnej prędkości.

Opony tego typu należy zakładać co najmniej na oba przednie koła.

Uwaga:

Używanie opon śniegowych, z termogumą lub kolcami znacznie zmniejsza zasięg pojazdu.

We wszystkich przypadkach zalecamy zasięgnąć informacji u Autoryzowanego Partnera marki, który doradzi, jaki rodzaj wyposażenia jest najlepiej dostosowany do Państwa samochodu.

Łańcuchy można montować wyłącznie na opony o identycznych wymiarach, co opony zamontowane fabrycznie w pojeździe.

Zakładanie łańcuchów śniegowych jest możliwe pod warunkiem stosowania specjalnych łańcuchów. Radzimy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.