Powrót do listy

POJAZD ELEKTRYCZNY: programowanie ładowania

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jest to funkcja, która pozwala zaprogramować godzinę rozpoczęcia ładowania.

Na wyświetlaczu multimedialnym 1

(zależnie od wersji pojazdu)

Programowanie godziny uruchomienia funkcji

Wybrać „Menu”, „Pojazd”, „Pojazd elektryczny”, „Planowanie ładowania”.

Można wybrać:

- natychmiastowe rozpoczęcie ładowania;

- programowanie dzienne;

- programowanie tygodniowe.

Zatwierdzić wybór wybierając „Gotowe”.

Dzienne

W menu A, nacisnąć „Zmień” i ustawić godzinę rozpoczęcia ładowania. Następnie nacisnąć przycisk „Wybierz”, aby zatwierdzić.

Tygodniowe

W menu B nacisnąć „Zmień” i ustawić godzinę rozpoczęcia i zakończenia ładowania na każdy dzień tygodnia. Następnie nacisnąć „Wybierz”, aby zatwierdzić.

Uwaga: Gdy programowanie zostanie zatwierdzone, na tablicy wskaźników zapali się lampka kontrolna .

Na tablicy wskaźników 2

(zależnie od wersji pojazdu)

Programowanie godziny uruchomienia funkcji

Można zaprogramować pojedynczą godzinę.

- krótko nacisnąć przycisk C lub D w celu uzyskania dostępu do menu „PROGRAMOWANIE”;

- nacisnąć dłużej przycisk C lub D, aby zatwierdzić;

- krótko nacisnąć przycisk C lub D w celu uzyskania dostępu do menu „USTAWIENIE STARTU ŁADOWANIA”;

- nacisnąć dłużej przycisk C lub D, aby zatwierdzić;

- nacisnąć krótko przycisk C lub D, aby uzyskać dostęp do ustawień godziny;

- nacisnąć i przytrzymać przycisk C lub D; godziny zaczną migać;

- nacisnąć krótko na przyciski C oraz D, aby ustawić godziny;

- nacisnąć i przytrzymać przycisk C lub D, aby zatwierdzić ustawienie godzin;

- gdy zaczną migać minuty, nacisnąć krótko na przyciski C lub D w celu ich ustawienia;

- nacisnąć i przytrzymać przycisk C lub D, aby zatwierdzić ustawienie minut, wybrane ustawienie zostanie zapamiętane.

Uwaga: Gdy programowanie zostanie zatwierdzone, na tablicy wskaźników zapali się lampka kontrolna .

Rozpoczęcie ładowania

Ładowanie rozpoczyna się o zaprogramowanej godzinie:

- jeżeli silnik jest wyłączony;

- jeżeli dźwignia zmiany biegów jest ustawiona w pozycji P;

- jeżeli pojazd jest podłączony do źródła zasilania.