Powrót do listy

POKRYWA KOMORY SILNIKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W celu otwarcia pokrywy pociągnąć dźwignię 1 znajdującą się z lewej strony deski rozdzielczej.

Odblokowanie zabezpieczenia pokrywy komory silnika

Unieść pokrywę o kilka centymetrów i popchnąć dźwignię 2 w lewo.

Nie wykonywać żadnych czynności pod pokrywą komory silnika podczas ładowania pojazdu lub jeśli zapłon nie jest wyłączony.

W przypadku choćby niewielkiego uderzenia w osłonę chłodnicy lub pokrywę komory silnika, należy jak najszybciej zlecić wykonanie kontroli zamka pokrywy Autoryzowanemu Partnerowi marki.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Lampka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń

Otwieranie pokrywy komory silnika

Podnieść pokrywę przytrzymując ją i zamocować ją za pomocą siłownika.

Nie należy opierać się o pokrywę komory silnika: Możliwość przypadkowego zamknięcia jej.

Zamykanie pokrywy komory silnika

Przed zamknięciem pokrywy należy sprawdzić, czy żaden przedmiot nie pozostał w komorze silnika.

W celu zamknięcia pokrywy, chwycić pokrywę pośrodku jej przedniej krawędzi, obniżyć do wysokości około 30 cm nad przednim pasem i puścić. Zamek zostanie zablokowany samoczynnie pod ciężarem pokrywy komory silnika.

Po każdej naprawie wykonywanej w komorze silnika, należy upewnić się, że nie zostały w niej żadne przedmioty (ściereczka, narzędzia, itd.).

Mogłoby to spowodować uszkodzenie silnika.

Sprawdzić prawidłowe zablokowanie pokrywy.

Upewnić się, że nic nie utrudnia działania blokady (żwir, szmatka...).