Powrót do listy

POMOC PRZY PARKOWANIU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zasada działania

Czujniki ultradźwiękowe zamontowane (zależnie od wersji pojazdu) w zderzaku tylnym pojazdu „mierzą” odległość między pojazdem i przeszkodą.

System emituje sygnały dźwiękowe, których częstotliwość zwiększa się wraz ze zbliżaniem się do przeszkody. Kiedy przeszkoda znajdzie się w odległości około 30 centymetrów od pojazdu, sygnał staje się ciągły.

Uwaga: jako uzupełnienie sygnałów dźwiękowych wyświetlacz 1 pozwala pokazać otoczenie pojazdu.

Zasada działania

Po włączeniu wstecznego biegu, wykrywana jest większość przeszkód znajdujących się w odległości do około 1,20 metra z tyłu pojazdu, rozlega się sygnał dźwiękowy i zapala się wyświetlacz 1.

Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc w czasie jazdy przy wykonywaniu manewrów, informując, poprzez sygnały dźwiękowe, jaka jest odległość między pojazdem a przeszkodą.

Nie może ona jednak w żadnym wypadku zastąpić kierowcy, który powinien zachować czujność i być odpowiedzialny podczas wykonywania manewrów.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na wąskie przeszkody ruchome (np. dziecko, zwierzę, wózek, rower, kamień, słupek itp.).

Regulacja głośności sygnału systemu pomocy przy parkowaniu

Pewne parametry można ustawić na wyświetlaczu multimedialnym 2. Zapoznać się z instrukcją obsługi wyposażenia, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji.

Wybrać „Menu”, „Ustawienia”, „Asystent parkowania”, a następnie ustawić głośność pomocy przy parkowaniu, naciskając przycisk + lub -.

Wyłączanie systemu

Pomoc przy parkowaniu można wyłączyć na wyświetlaczu multimediów.

Należy wybrać „Menu”, „Ustawienia”, „Asystent parkowania”, a następnie „Pomoc parkowania z tyłu samochodu ”. Włączyć lub wyłączyć pomoc przy parkowaniu i zatwierdzić wybór, zaznaczając „Gotowe ”.

Nieprawidłowości w działaniu

Zależnie od wersji pojazdu, gdy system wykryje nieprawidłowość działania, na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „konieczna kontrola systemu pomocy przy parkowaniu”, zapala się lampka kontrolna © i przez około 5 sekund słychać sygnał dźwiękowy. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Przypadki szczególne

Należy zwrócić uwagę, aby czujniki ultradźwiękowe nie były zanieczyszczone (brud, błoto, śnieg itp.).

W przypadku uderzenia w podwozie pojazdu podczas wykonywania manewru (na przykład: uderzenie w słupek, podwyższony krawężnik lub inny element drogi), może nastąpić uszkodzenie pojazdu (np. odkształcenie osi), układu elektrycznego lub akumulatora trakcyjnego.

W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu Partnerowi marki.