Powrót do listy

POZIOMY PŁYNÓW

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Płyn chłodzący

Poziom należy sprawdzać przy wyłączonym silniku, gdy pojazd stoi na płaskim podłożu. Poziom płynu przy zimnym silniku powinien się mieścić między oznaczeniami „MINI” i „MAXI” znajdującymi się na zbiorniku płynu chłodzącego 1.

Płyn chłodzący należy uzupełniać przy zimnym silniku, zanim poziom spadnie poniżej oznaczenia „MINI”.

Podczas ładowania pojazdu lub gdy silnik nie jest wyłączony nie należy wykonywać żadnych czynności pod pokrywą komory silnika.

Częstotliwość kontroli poziomu płynu

Poziom płynu w układzie chłodzenia należy systematycznie kontrolować (brak płynu w układzie chłodzenia może spowodować poważne uszkodzenie silnika).

W razie konieczności uzupełnienia płynu należy stosować wyłącznie produkty posiadające atest służb technicznych, które gwarantują:

- zabezpieczenie przed zamarzaniem;

- ochronę antykorozyjną układu chłodzenia.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Częstotliwość wymiany

Patrz książka przeglądów pojazdu.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń

Przy rozgrzanym silniku nie wolno przeprowadzać żadnych napraw układu chłodzenia.

Ryzyko oparzeń.

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Lampka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń

Płyn hamulcowy

Kontrola poziomu jest wykonywana po wyłączeniu silnika, gdy samochód stoi na płaskim podłożu. Należy często kontrolować poziom płynu, szczególnie w przypadku zauważenia najmniejszej nawet różnicy w skuteczności hamowania.

Napełnianie

Każda naprawa układu hamulcowego wiąże się z koniecznością wymiany płynu hamulcowego, przeprowadzoną przez specjalistę.

Należy stosować wyłącznie płyn posiadający atest naszych służb technicznych (pochodzący z oryginalnie zamkniętej puszki).

Częstotliwość wymiany

Patrz książka przeglądów pojazdu.

Poziom 2

Poziom płynu obniża się w miarę zużywania się okładzin hamulcowych, jednak nie powinien nigdy spadać poniżej poziomu ostrzegawczego „MINI”.

W przypadku chęci sprawdzenia stanu zużycia tarcz we własnym zakresie, należy zaopatrzyć się w dokumentację opisującą metodę kontroli dostępną u Autoryzowanych Partnerów marki lub na witrynie internetowej producenta.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Podczas pracy w komorze silnika niektóre elementy mogą być gorące. Ponadto w każdej chwili może włączyć się wentylator chłodnicy.

Ryzyko poparzeń lub obrażeń.

Zbiornik płynu do spryskiwaczy szyb

Napełnianie

Odkręcić korek 3 i napełnić, aż płyn będzie widoczny, następnie zakręcić korek.

Płyn

Płyn do spryskiwaczy szyb (płyn niezamarzający w zimie).

Dysze spryskiwaczy

W celu odpowiedniego ustawienia dysz spryskiwaczy przedniej szyby użyć igły.