Powrót do listy

RADY DOTYCZĄCE JAZDY, ECO JAZDA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zużycie paliwa jest homologowane zgodnie z metodą standardową i przepisami. Jest identyczny w przypadku wszystkich producentów, umożliwia porównanie pojazdów. Zużycie w warunkach rzeczywistych zależy od warunków użytkowania pojazdu, wyposażenia i od stylu jazdy kierowcy. W celu optymalizacji zużycia paliwa należy stosować się do poniższych zaleceń.

Zależnie od wersji pojazdu, do dyspozycji są różne funkcje umożliwiające zmniejszenie zużycia paliwa:

- wskaźnik intensywności zużycia paliwa;

- wskaźnik stylu jazdy;

- bilans trasy i eco-rady na wyświetlaczu multimedialnym;

- tryb ECO uruchamiany przyciskiem ECO.

Jeśli pojazd jest w niego wyposażony, system nawigacji zbiera te informacje.

Wskaźnik intensywności zużycia energii

(na tablicy wskaźników)

Wskaźnik intensywności zużycia energii pozwala rozpoznać w czasie rzeczywistym zużycie energii pojazdu.

Niebieska strefa użytkowania A „odzyskiwanie energii”

Podczas jazdy, po zdjęciu nogi z pedału gazu lub po naciśnięciu pedału hamulca, podczas zwalniania, silnik wytwarza prąd elektryczny, który jest wykorzystywany do hamowania pojazdu i ładowania akumulatora.

Strefa użytkowania 0 „Neutralna”

Oznacza brak zużycia.

Zielona strefa użytkowania B „zalecane zużycie”

Akumulator trakcyjny dostarcza energię niezbędną silnikowi do wprawienia pojazdu w ruch.

Żółta strefa użytkowania C „niezalecane zużycie”

Oznacza duże zużycie energii.

Występowanie i wyświetlanie tych informacji zależy od typu wybranego trybu wyświetlania. Patrz paragraf „Wyświetlacze i wskaźniki” w rozdziale 1.

Wskaźnik stylu jazdy

Informuje o zastosowanym stylu jazdy (prędkość i wyprzedzanie). Kierowca jest ostrzegany kolorem strefy 1 na tablicy wskaźników.

- Kolor zielony: jazda elastyczna i ekonomiczna;

- Kolor niebieski: jazda mniej elastyczna;

- Kolor fioletowy: jazda zbyt dynamiczna.

Bilans trasy (Driving ECO² Score)

W pojazdach wyposażonych w tę funkcję, po wyłączeniu silnika, komunikat „Bilans trasy” na wyświetlaczu multimedialnym 2 pozwala zapoznać się z informacjami na temat ostatniej trasy.

Oznacza:

- średnie zużycie energii;

- liczba przejechanych kilometrów.

Na tablicy wskaźników lub na wyświetlaczu multimedialnym 2 pojawiają się:

- ogólny wynik, uwzględniający przyspieszenie, wyprzedzanie i możliwość zarządzania prędkością pojazdu;

- porady pozwalające na poprawę parametrów (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

System pomocy w nawigacji

Korzystanie z informacji dostępnych w systemie nawigacji (informacje o ruchu drogowym, najbliższa stacja ładowania itp.) ułatwia przejazd trasy.

Tryb ECO

Tryb ECO to funkcja optymalizująca przebieg pojazdu. Zmienia sposób działania niektórych urządzeń pobierających energię elektryczną pojazdu (ogrzewanie, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy itd.) oraz działanie niektórych funkcji (przyspieszanie, regulacja prędkości, zwalnianie itd.).

Włączanie funkcji

Nacisnąć przełącznik 3.

Na tablicy wskaźników wyświetla się lampka kontrolna 5 , a dolna część tablicy wskaźników 4 staje się zielona.

W czasie jazdy, możliwe jest tymczasowe wyłączenie trybu ECO, aby przywrócić wydajność silnika.

W tym celu wcisnąć do oporu pedał gazu.

Tryb ECO ponownie się uruchomi, kiedy zmniejszy się nacisk na pedał przyspieszenia.

Wyłączenie funkcji

Nacisnąć przełącznik 3.

Na tablicy wskaźników gaśnie lampka kontrolna 5 , a dolna część tablicy wskaźników 4 staje się niebieska.

Przy włączonym trybie ECO, prędkość pojazdu jest ograniczona do około 90 km/h.

Przy każdym włączeniu lub wyłączeniu funkcji Tryb ECO funkcja regulatora prędkości przechodzi w tryb czuwania. Patrz rozdział „Regulator-ogranicznik prędkości: funkcja regulatora prędkości” w rozdziale 2.